Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Nie toń w morzu, przepisów płyń po sukces na pokładzie u Kowalskich.

Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa – wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawcy.

Zakres czynności:
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów;
 • Przygotowywanie umów o pracę z pracownikami, umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło);
 • Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych przez klienta;
 • Wyliczanie należnego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom;
 • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-8A);
 • Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się pracodawcy z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;
Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:
 • Sporządzanie informacji PFRON

ZUS

Zakres usług:
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika;
 • Sporządzanie i składanie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników (transmisja elektroniczna);
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza i pracowników (transmisja elektroniczna);
 • Sporządzanie informacji rocznych IWA;
 • Sporządzanie druków Z-3, Z-3A;

Kadry i płace

Co to oznacza w praktyce?

Pod pojęciem kadry kryje się dział firmy, który zajmuje się ewidencją pracowników. Co to oznacza w praktyce?

Nasz Kowalski prowadzi małą firmę, ale postanowił zatrudnić pracownika. Jeden pracownik to przecież nic takiego. Poradzi sobie. Otóż nic bardziej mylnego. Przy zawieraniu stosunku pracy Kowalski musi pamiętać, że umowa o pracę zawarta z pracownikiem podlega pod Kodeks Pracy, rodzi prawa i obowiązki zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Kowalski musi pamiętać o szeregu obowiązków, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa pracy a nie wykonanie ich bądź zaniechanie jest naruszeniem praw pracowniczych, za które nasz Kowalski jak i pozostali zostają ukarani mandatami Państwowej Inspekcji Pracy. Tylko czy Kowalski będzie pamiętał o wszystkich nałożonych na niego obowiązkach i terminach? Raczej nie a to dlatego, że przeciętny Kowalski nie ma o nich pojęcia. Coś może w oddali majaczy ale żeby tak poskładać całość w logiczny ciąg? Kowalski współpracujący z Biurem Rachunkowym u Kowalskich ma zapewnioną obsługę kadrowo-płacową swoich pracowników oraz wszystkich innych osób, z którymi zawiera umowy cywilno- prawne (nie zawsze Kowalski podpisuje umowę o pracę).

Biuro Rachunkowe U Kowalskich sporządzi dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS, na podstawie otrzymanych informacji dokona rachuby płac (sporządzi listy płac). Zanim jednak do tego dojdzie, Biuro Rachunkowe przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do zawarcia stosunku pracy oraz stosunków cywilno-prawnych. Poprowadzi Kowalskiego za rękę, informując o nałożonych obowiązkach i terminach ( badania wstępne, szkolenia wstępne, itp.). Co więcej biuro będzie prowadzić dla Kowalskiego akta osobowe jego pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Biuro Rachunkowe u Kowalskich zadba o wszystkie niezbędne czynności do prawidłowego wywiązania się pracodawcy z nałożonych na niego obowiązków ustawowych. Jeżeli Kowalski nie ma pracowników, to biuro w jego imieniu będzie sporządzać deklaracje rozliczeniowe do ZUS a jak Kowalski zachoruje to zanim dostanie zasiłek chorobowy Biuro Rachunkowe również przygotuje komplet stosownych dokumentów. Kowalski nie ma czasu na wypełnienie wszystkich nałożonych na niego obowiązków, gdyby chciał tego dokonać nie wystarczyłoby mu czasu na prowadzenie własnego biznesu. Dlatego powierza prowadzenie swoich spraw profesjonalistom, którzy zrobią to w jego imieniu.

Chciałbyś porozmawiać o szczegółach oferty?

Zostaw swój numer kontaktowy przy pomocy poniższego formularza a oddzwonimy do Ciebie.

Lub zadzwoń

797 024 824