Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Nie toń w morzu, przepisów płyń po sukces na pokładzie u Kowalskich.

Zwrot podatku z zagranicy

Praktycznie każdy Polak pracujący za granicą ma możliwość a czasem także obowiązek rozliczenia swoich zagranicznych dochodów w urzędzie skarbowym kraju, w którym pracował. Możliwe jest dokonanie tego samodzielnie - pod warunkiem jednak, że znamy się na przepisach podatkowych danego kraju i oczywiście mówimy dość dobrze w tamtejszym języku.

Jeśli nie czujesz się biegłym ani w podatkach ani w języku obcym, lepiej powierz rozliczenie podatkowe specjalistom. Współpracujemy a Europejskim centrum Podatkowym, kancelarią zajmującą się rozliczaniem zagranicznych podatków od 2002 roku. Pomogliśmy odzyskać nadpłacony podatek pracownikom wielu branż i zawodów pracujących w Holandii, Belgii, Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii.

Za nasze usługi nie pobieramy zaliczek ani opłat wstępnych - płatność następuje dopiero po wydaniu decyzji podatkowej. Zwrot podatku przekazywany jest wygodnym przelewem bankowym - na dowolnie wskazane konto w Polsce lub za granicą.

UWAGA!
Powyższy wpis ma charakter bardzo ogólny a każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy w oparciu o konkretną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozliczenie dochodów z zagranicy.

Nasz Kowalski zanim wystąpi o zwrot podatku z zagranicy (pod warunkiem, że pracował tam legalnie) musi rozliczyć dochody przed polskim urzędem skarbowym. W tym celu musi przygotować wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskanie przychodu, wysokość pobranych zaliczek na podatek, u nas ta informacja to PIT-11. Oczywiście w każdym kraju dokument ten nosi inną nazwę. Kowalski musi tez wiedzieć, ponieważ czasami nie wynika to wprost z dokumentu, w jakim okresie pracował oraz kiedy otrzymywał wynagrodzenie. Jest to bardzo ważna informacja, na jej podstawie przyjmujemy odpowiedni kurs walut do przeliczenia dochodu oraz przeliczenia delegacji. Na podstawie uzyskanych informacji oraz karty podatkowej, przystępujemy do rozliczenia dochodu przed polskim urzędem, sporządzając rozliczenie na odpowiedniej deklaracji z zastosowaniem odpowiedniej metody rozliczenia (metoda odliczenia proporcjonalnego lub metoda wyłączenia z progresją), tak wiemy brzmi groźnie.

Zwrot podatku z zagranicy.

Jeżeli nasz Kowalski pracował legalnie za granicą, to z jego wynagrodzenia potrącane były zaliczki na podatek dochodowy. Często zdarza się, że zaliczki te są pobierane w zbyt wysokich kwotach, oznacza to że nadpłacony podatek można odzyskać. Wymaga to trochę czasu i „zachodu” ale warto i jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Jeżeli Kowalski rozliczy się przed naszym urzędem, dopiero wtedy można starać się o zwrot podatku z zagranicy. W tym celu również konieczne jest skompletowanie wszystkich posiadanych dokumentów, potwierdzających uzyskane przychody i zapłacony podatek.