Od 05.03.2022 r. legalny pobyt i praca bez zezwolenia w całej Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy

Od 05.03.2022 r. legalny pobyt i praca bez zezwolenia w całej Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy, którzy:
  • zamieszkiwali na Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej (tj. 23 lutego)
  • opuścili Ukrainę po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej (tj. 24 lutego lub później)
  • a także członków ich rodzin.
 
Legalny pobyt i możliwość pracy bez zezwolenia w całej Unii Europejskiej uzyskali również obywatele państw trzecich innych niż Ukraina i bezpaństwowcy, którzy:
  • korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej
  • opuścili Ukrainę po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej
  • a także członkowie ich rodzin.
 
Zatem, wcześniejsze mniej korzystne zasady nadal będą obowiązywały w stosunku do obywateli Ukrainy, którzy:
  • nie zamieszkiwali na Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej (tj. 23 lutego), lub
  • wyjechali z Ukrainy przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej (tj. przed 24 lutego).
Podstawa prawna: Dyrektywa 2001/55/UE w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami.

 

LOKALIZACJA