Zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie usługi doradczej proszę o przesłanie oferty w odpowiedzi na zamieszczonych załącznikach.
W związku z ubieganiem się firmy A.K-Inwest Agnieszka Kowalska, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Małopolskiej 8 o dotację na usługę doradczą w ramach Popytowego Systemu Innowacji zwracamy się z prośbą o przysłanie oferty na poniższe zapytanie ofertowe. Wypełniony formularz ofertowy prosimy przesłać na adres:  biuro@ukowalskich.pl

BIURO RACHUNKOWE
U KOWALSKICH

 
INFOLINIA +48 41 333 61 60

LOKALIZACJA