Aktualności

Dobre Biuro Rachunkowe "U Kowalskich" Kielce

Dziś poruszymy temat kolejnej nowości w podatkach - w 2024 roku.

Dziś poruszymy temat kolejnej nowości w podatkach - w 2024 roku.

Dziś poruszymy temat kolejnej nowości w podatkach - w 2024 roku. 
Mowa tu oczywiście o podatku od plastiku.
W tym miejscu warto podkreślić, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek zapewnić odzysk i recykling odpadów, na określonym ustawowo poziomie. 
Jeśli jednak przedsiębiorca nie wywiąże się z tego obowiązku - odpadów, na określonym ustawowo poziomie.
Skupiając się jednak na przedsiębiorcach wprowadzających do obrotu produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych, warto pamiętać, że obligatoryjnie ponoszą opłatę na pokrycie kosztów:
- zbierania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów,;
- uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu.
Dodatkowo, warto podkreślić, że wszelkie opłaty związane z podatkiem od plastiku opłat będzie wnosić się jednorazowo do 15 marca następnego roku, na specjalny rachunek właściwego marszałka województwa. 
Naturalnie, brak opłaty będzie wiązał się z konsekwencjami.

LOKALIZACJA