OFERTA

Naszego Biura Rachunkowego

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

 

KSIĘGOWOŚĆ

 
Zakres usług:

 •     Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów;
 •     Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych;
 •     Prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia;
 •     Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 •     Prowadzenie niezbędnych ewidencji dla podatku VAT;
 •     Sporządzanie i składanie deklaracji VAT;
 •     Sporządzanie plików JPK;
 •     Rozliczenia transakcji międzynarodowych (transakcje wewnątrzunijne, deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE);
 •     Sporządzanie zeznań podatkowych za rok podatkowy (w tym zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego);
 •     Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się podatnika z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;


Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:

 •     Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji
 •     Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS

KADRY

 
Obsługa kadrowo-płacowa – wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawcy.

Zakres czynności:


 •     Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów;
 •     Przygotowywanie umów o pracę z pracownikami, umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło);
 •     Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych przez klienta;
 •     Wyliczanie należnego podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom;
 •     Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-8A);
 •     Inne czynności niezbędne do prawidłowego wywiązania się pracodawcy z nałożonych na niego obowiązków ustawowych;


Dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem:

 •     Sporządzanie informacji PFRON

ZUS

Zakres usług:

 •     Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika;
 •     Sporządzanie i składanie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników (transmisja elektroniczna);
 •     Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza i pracowników (transmisja elektroniczna);
 •     Sporządzanie informacji rocznych IWA;
 •     Sporządzanie druków Z-3, Z-3A;

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

 
Praktycznie każdy Polak pracujący za granicą ma możliwość a czasem także obowiązek rozliczenia swoich zagranicznych dochodów w urzędzie skarbowym kraju, w którym pracował. Możliwe jest dokonanie tego samodzielnie - pod warunkiem jednak, że znamy się na przepisach podatkowych danego kraju i oczywiście mówimy dość dobrze w tamtejszym języku.

Jeśli nie czujesz się biegłym ani w podatkach ani w języku obcym, lepiej powierz rozliczenie podatkowe specjalistom. Współpracujemy a Europejskim centrum Podatkowym, kancelarią zajmującą się rozliczaniem zagranicznych podatków od 2002 roku. Pomogliśmy odzyskać nadpłacony podatek pracownikom wielu branż i zawodów pracujących w Holandii, Belgii, Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii.

Za nasze usługi nie pobieramy zaliczek ani opłat wstępnych - płatność następuje dopiero po wydaniu decyzji podatkowej. Zwrot podatku przekazywany jest wygodnym przelewem bankowym - na dowolnie wskazane konto w Polsce lub za granicą.

BHP

 
Konsultacje:

 •     Konsultacje w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.


Szkolenia:

 •     Szkolenia w dziedzinie BHP, wstępne i okresowe (pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, pracownicy administracyjno - biurowi, pracownicy na stanowiskach robotniczych).

LEASING

 
Aby zapewnić naszym Klientom kompleksowość usług, nawiązaliśmy współpracę z Operatorem Leasingowym Sp. z o.o., firmą zajmującą się realizacją wniosków leasingowych. Operator Leasingowy nie pobiera żadnych opłat na poczet swoich działań.
Motto Firmy :
    Melior sapiens locationis, quam ut fatuum emerent. (Lepszy mądry leasing, niźli głupi zakup.)
Leasingus Optimus

Dzięki nawiązanej współpracy, wszyscy nasi klienci mogą liczyć na preferencyjne warunki zawieranych umów leasingowych za pośrednictwem Operatora Leasingowego sp. z o.o..

LOKALIZACJA