wtorek, 02 sierpień 2022 21:25

Biznes może już odliczać część wpłat do ZUS, ale fiskus utrudnia rozliczenie rozbieżnymi wyjaśnieniami.

https://www.rp.pl/podatki/art36740241-firmy-maja-problemy-z-nowa-ulga-na-skladki-zdrowotne

 

poniedziałek, 18 lipiec 2022 21:23

Wykup samochodu - zmiana w leasingu 2022
Pakiet zmian wprowadzanych wraz z Nowym Ładem standaryzuje sposób rozliczania sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu na cele prywatne. Otóż zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt. 4 ustawy o PIT samochód który zostanie wykupiony z leasingu, w tym także na cele prywatne, będzie można sprzedać bez podatku dopiero po upływie 6 lat.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne w 2022 roku, po upływie 6 miesięcy od daty wykupu, będzie niosła obowiązek opodatkowania. Zwolniona z podatku będzie sprzedaż samochodu, jeżeli od daty wykupu na cele prywatne upłynie 6 lat.

Jest to dla podatników wysoce niekorzystna zmiana przepisów podatkowych, jednak nie jest ona nowością w kwestii rozliczania sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu. W przeszłości organy podatkowe zajmowały już takie stanowisko w wydawanych interpretacjach podatkowych przed 2016 rokiem.

Jeżeli samochód wykupiony z leasingu do celów prywatnych przedsiębiorca zdecyduje się użytkować również dla prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas do kosztów firmy może zaliczyć tylko 20% wartości poniesionych wydatków.

poniedziałek, 04 lipiec 2022 21:29

Zapraszamy z dokumentami na początku miesiąca ;)

środa, 27 kwiecień 2022 11:33
Dead line!
Przypominamy że termin złożenia zeznania rocznego za 2021 rok upływa w dniu 02.05.2022.
Ptaszki ćwierkają, że w tym dniu większość biur rachunkowych jest zamkniętych.
Nie czekaj do ostatniej chwili.
Fiskus czeka na Twoje podatki.
sobota, 23 kwiecień 2022 13:40

Wymiar czasu pracy w miesiącu marcu 2022 r. wynosi 160 godzin. Oznacza to, że tym miesiącu przepracujemy 20 dni. W kwietniu 2022 r. są cztery pełne weekendy, jedna sobota dodatkowa i jedno święto wypadające w dniu roboczym. Pracownicy będą mieć 10 dni wolnych. W dniach 17 i 18 kwietnia 2022 r. przypadają Święta Wielkanocne.

piątek, 22 kwiecień 2022 10:28

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą powinniśmy pamiętać o ważnych zmianach związanych z Nowym Polskim Ładem.

 

"Nowy Polski ład" – najważniejsze zmiany

Od stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać zmiany w podatkach związane z "Polskim ładem". Teraz rząd szykuje zmiany, które mają objąć cały 2022 r. Autorzy zmian zakładają że nowe przepisy będą gotowe w lipcu. Najważniejsze zmiany, jakie zamierza wprowadzić rząd to:

 • obniżenie PIT w pierwszym przedziale skali z 17% do 12% dla podatników na skali podatkowej;
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej;
 • oświadczenie PIT-2 będzie można składać aż 3 płatnikom;
 • pomniejszenie podstawy opodatkowania o składki na ubezpieczenie zdrowotne - dla przedsiębiorców na liniówce - do kwoty limitu 8700 zł podstawy (czyli rocznie 1653 zł oszczędności), przy ryczałcie - połowa składki ma być odliczana od przychodów (czyli oszczędności mogą być większe bądź mniejsze - w zależności od wysokości przychodów i stawki ryczałtu), przy karcie podatkowej - pomniejszeniu ma podlegać podatek do kwoty 19% wysokości składki;
 • likwidacja ulgi "Pałacyk+";
 • przywrócenie łącznego rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dziecko (zamiast odliczenia 1500 zł) - choć może być niekorzystne dla mniej zarabiających "samotnych rodziców";
 • likwidacja abolicji podatkowej;
 • oskładkowanie komplementariusza spółki komandytowo akcyjnej nie tylko składką zdrowotną, ale też i ZUS;
 • mechanizm osłonowy dla OPP tracących na 1% podatku.


Z zapisów "Polskiego ładu" pozostaną:

 • podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł. Wysokość progu podatkowego od 1 stycznia 2021 r. zostanie podniesiona z 85 tys. do 120 tys. zł. Dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł;
 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; (od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku w Polsce będzie porównywalna do tej w krajach europejskich. Wzrośnie z aktualnych 8 000 zł do kwoty 30 000 zł);
 • rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;
 • pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania;
 • ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej;
 • wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego;
 • wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
 • wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości;
 • ograniczenie pracy "na czarno";
 • ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT;
 • wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego;
poniedziałek, 07 marzec 2022 13:22
Od 05.03.2022 r. legalny pobyt i praca bez zezwolenia w całej Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy, którzy:
 • zamieszkiwali na Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej (tj. 23 lutego)
 • opuścili Ukrainę po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej (tj. 24 lutego lub później)
 • a także członków ich rodzin.
 
Legalny pobyt i możliwość pracy bez zezwolenia w całej Unii Europejskiej uzyskali również obywatele państw trzecich innych niż Ukraina i bezpaństwowcy, którzy:
 • korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej
 • opuścili Ukrainę po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej
 • a także członkowie ich rodzin.
 
Zatem, wcześniejsze mniej korzystne zasady nadal będą obowiązywały w stosunku do obywateli Ukrainy, którzy:
 • nie zamieszkiwali na Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej (tj. 23 lutego), lub
 • wyjechali z Ukrainy przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej (tj. przed 24 lutego).
Podstawa prawna: Dyrektywa 2001/55/UE w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami.

 

piątek, 25 luty 2022 20:37

Analitycy: będzie drożej. Benzyna Pb98 za 5,60-5,72 zł/l, Pb95 za 5,31-5,43 zł/l, olej napędowy ON za 5,37-5,49 zł/l, autogaz LPG za 2,66-2,73 zł/l - to prognozowane średnie ceny paliw na stacjach w tygodniu od 21 do 27 lutego 2022 r.

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się o tym w najbliższych dniach podczas tankowania.

 

Ceny paliw. Obniżka podatku VAT tworzy "bufor" Obniżki stawek podatku VAT, które obowiązują od początku miesiąca, stanowią spory bufor w warunkach rynkowej niestabilności i czynią nas najtańszym krajem w Unii Europejskiej. Gdyby nie redukcja podatku płacilibyśmy dziś sporo powyżej 6 zł na litrze za oba paliwa podstawowe. Tak dzieje się w naszych ościennych krajach - czytamy w komentarzu na money.pl  Analityczy przypominają jednak, że taka "ulga" ma jedynie charakter tymczasowy, obowiązuje do lipca 2022r. "Biorąc pod uwagę prognozy całorocznego wzrostu zapotrzebowania i cen surowca, wyższe ceny u nas zostały tylko "odroczone" do czasu przywrócenia zwykłych poziomów podatku"

 

 

czwartek, 20 styczeń 2022 20:29

Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzony został nowy 15-dniowy termin zwrotu VAT. W związku z nowelizacją urząd skarbowy jest zobowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 15 dni licząc od dnia w którym upłynął termin do złożenia deklaracji.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, które stanowią kolejną formę dokumentowania transakcji. Faktury te są wystawiane i przesyłane, co do zasady, przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur. Aktualnie rozwiązanie to jest dobrowolne i przynosi dodatkowe korzyści dla przedsiębiorców. Należy nadmienić, iż rok 2022 jest okresem przejściowym, w którym podatnik z KSeF skorzysta dobrowolnie, natomiast od 2023 roku planowany jest obligatoryjny KSeF dla wszystkich jednostek. Z KSeF skorzystają przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT, przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT oraz podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający NIP.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ

sobota, 20 listopad 2021 13:12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje umowy o dzieło zawierane z influencerami. Argumentem za oskładkowaniem może być to, że umowy są powtarzalne, zawierane wielokrotnie z tymi samymi osobami.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA BUSINESS INSIDER dostępne TUTAJ

piątek, 27 sierpień 2021 10:37

Przedsiębiorcy chcą zmieniać formę działalności, aby jak najmniej stracić na Polskim Ładzie - pisze "Rzeczpospolita".

Jak czytamy, od ogłoszenia przez PiS Polskiego Ładu przedsiębiorcy rozliczający się liniowym PIT, a jest ich około 700 tys., głowią się, jak uciec przed wyższymi obciążeniami. "Na topie jest spółka z o.o. Można w niej uniknąć składki zdrowotnej i płacić tylko 9-proc. podatek" - podaje dziennik.

Andrzej Jagiełło, doradca podatkowy w kancelarii Sendero, wskazuje, że w ostatnich tygodniach widać bardzo duże zainteresowanie spółkami z o.o.

Spółka z o.o. lekiem na podwyżkę podatków w Polskim Ładzie
"Rz" zwraca uwagę, że niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się też nad ryczałtem. "Zgodnie z Polskim Ładem u ryczałtowców podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie przychód. Składka wyniesie 1/3 stawki ryczałtu" - pisze.

Eksperci zastrzegają, że przedsiębiorca przed podjęciem decyzji o zmianie formy rozliczenia musi wszystko dokładnie skalkulować.

 

Więcej na ten temat w "Rzeczpospolitej"

 

Prowadzisz firmę? Interesuje Cię Dobre Biuro Rachunkowe Kielce? Zapraszamy TUTAJ

wtorek, 10 sierpień 2021 12:16

Zadbaj o bezpieczeństwo danych z antywirusem. Jaki antywirus wybrać do firmy?

Istnieją setki antywirusów — i wszystkie twierdzą, że oferują najlepszą ochronę w najlepszej cenie. Ale przetestowałem 61 najlepszych programów antywirusowych na rynku i tylko kilka z nich jest wystarczająco silnych, bezpiecznych i wystarczająco skutecznych, aby można je było uznać za jeden z najlepszych programów antywirusowych 2021 roku.

Oprogramowanie antywirusowe musi co najmniej obejmować silną ochronę przed nowymi i zaawansowanymi formami złośliwego oprogramowania — oprogramowaniem szpiegującym, rootkitami, robakami, trojanami, oprogramowaniem ransomware itp. — a każdy program antywirusowy na tej liście oferuje światowej klasy ochronę przed złośliwym oprogramowaniem przed wszystkimi rodzajami Internetu zagrożenia bezpieczeństwa.

Jednak większość pakietów antywirusowych zawiera obecnie coś więcej niż tylko skaner antywirusowy — są one wyposażone w funkcje, które zapewniają dodatkową ochronę, takie jak zapora sieciowa, wirtualna sieć prywatna (VPN), menedżer haseł i kontrola rodzicielska (między innymi) . Te dodatkowe funkcje zapewniają ulepszenia natywnych systemów bezpieczeństwa urządzenia. Ponieważ im bezpieczniejsze jest Twoje urządzenie, tym mniej prawdopodobne jest, że zostaniesz zhakowany lub ujawnisz swoje poufne dane online.

Skąd więc wiesz, które produkty antywirusowe oferują najlepsze zabezpieczenia, najlepszą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i najlepszą wartość? Porównałem najlepsze antywirusy na rynku i uszeregowałem je pod względem bezpieczeństwa, funkcjonalności, szybkości i ceny.

Szybkie podsumowanie najlepszego oprogramowania antywirusowego na 2021 rok:

1. Norton — najlepszy ogólny program antywirusowy w 2021 r.
2. Bitdefender — Najbardziej wszechstronny pakiet zabezpieczeń internetowych.
3. Intego — Najlepszy antywirus dla komputerów Mac (tylko dla systemów macOS).
4. TotalAV — Najlepszy ze względu na łatwość użytkowania (zalecany dla początkujących).
5. McAfee — Najlepsza ochrona sieciowa (ze świetnym planem rodzinnym).

 

Prowadzisz firmę? Interesuje Cię Dobre Biuro Rachunkowe Kielce? Zapraszamy TUTAJ

 

1. Norton 360 — najlepszy antywirus dla systemu Windows + Android

Norton 360 oferuje niezrównaną ochronę przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. Jest to dobrze zbudowany i dobrze utrzymany pakiet zabezpieczeń internetowych, który w pełni zapewnia bezpieczeństwo, prywatność i ochronę wszystkich informacji — i działa dobrze we wszystkich systemach operacyjnych (zwłaszcza Windows + Android).

Oprogramowanie antywirusowe Norton wykorzystuje unikalny silnik skanowania oparty na analizie heurystycznej i uczeniu maszynowym, dzięki czemu może skanować, znajdować i usuwać wszystkie najnowsze i najbardziej zaawansowane typy złośliwego oprogramowania. Podczas wszystkich moich niezależnych testów uzyskał 100% ocenę ochrony i konsekwentnie uzyskiwał wyższe wyniki pod względem wykrywania i zapobiegania zagrożeniom niż wbudowane programy antywirusowe (takie jak Windows Defender). Jedną z moich ulubionych rzeczy w Norton 360, zwłaszcza w wersji dla systemu Windows, jest to, że jest bardzo łatwy w użyciu i nadal oferuje wiele zaawansowanych ustawień dla bardziej technicznych użytkowników, którzy chcą dostosować swoje zabezpieczenia.

Norton 360 zawiera:

Bezpieczna zapora.
Menedżer haseł
Ochrona kamery internetowej.
VPN (z nieograniczoną ilością danych).
Monitorowanie ciemnej sieci.
Magazyn w chmurze.
Ochrona przed ransomware.
I dużo więcej…

Norton zapewnia doskonałe funkcje we wszystkich swoich pakietach 360. Nawet w przypadku Norton 360 Standard (najtańszy plan) otrzymujesz ochronę przed złośliwym oprogramowaniem w czasie rzeczywistym, nieograniczony dostęp do VPN, menedżera haseł i 10 GB bezpiecznej pamięci w chmurze. Chociaż menedżer haseł nie jest niesamowity, zebranie tego wszystkiego w jednym pakiecie jest naprawdę dobrą wartością dla płatnego antywirusa klasy podstawowej.

Uaktualnienie do Norton 360 Deluxe ma również całkiem spore korzyści — więcej licencji (do 5), więcej miejsca do przechowywania (do 50 GB) i dostęp do jednych z najlepszych kontroli rodzicielskich na rynku. Norton 360 z LifeLock dodaje również ochronę przed kradzieżą tożsamości i monitorowanie kredytu za pośrednictwem siostrzanej firmy Norton, LifeLock — ale te zaawansowane plany są dostępne tylko dla klientów z USA.

Norton 360 to po prostu świetny program antywirusowy — jest silny, niedrogi, niezawodny i łatwy w użyciu. To najlepszy wybór dla użytkowników domowych, którzy poszukują kompletnego, intuicyjnego programu antywirusowego z jednymi z najlepszych dostępnych zabezpieczeń cybernetycznych, a wszystko to w ramach niedrogiej rocznej subskrypcji.

PODSUMOWANIE:

Norton 360 zapewnia najlepszą ochronę antywirusową w 2021 roku. Norton oferuje jeden z najsilniejszych dostępnych pakietów cyberbezpieczeństwa — pełną ochronę przed wszystkimi złośliwymi zagrożeniami wraz z mnóstwem doskonałych funkcji dodatkowych, takich jak VPN (z nieograniczoną ilością danych), menedżer haseł, bezpieczne przechowywanie w chmurze , kontrola rodzicielska i wiele więcej. Możesz wypróbować Norton bez ryzyka dzięki 60-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.

 

 2. Bitdefender Total Security — zaawansowana ochrona przed złośliwym oprogramowaniem z mnóstwem funkcji

Bitdefender ma niezwykle zaawansowany silnik antywirusowy — wykorzystuje ogromną bazę danych złośliwego oprogramowania wraz z uczeniem maszynowym i sztuczną inteligencją, aby wykrywać i chronić przed złośliwym oprogramowaniem skuteczniej niż prawie każdy inny konkurent na rynku.

Podczas moich testów Bitdefender znalazł i usunął każde złośliwe zagrożenie z mojego systemu. A ponieważ silnik Bitdefender jest oparty na chmurze, wszystkie skanowania złośliwego oprogramowania Bitdefender odbywają się na serwerze Bitdefender w chmurze, odciążając Twoje urządzenie. Bitdefender spowodował praktycznie zerowy wpływ na system zarówno na moich laptopach z systemem Windows, jak i Mac, nawet podczas intensywnego skanowania całego dysku.

Bardzo podoba mi się również to, że Bitdefender zawiera zaawansowane ustawienia dla użytkowników, którzy wiedzą, jak dostosować swoją ochronę antywirusową. Możesz ustawić niestandardowe ustawienia skanowania dla określonych obszarów komputera, takich jak skrypty, udziały sieciowe, sektory rozruchowe, a nawet nowe/zmodyfikowane pliki. Zaawansowane ustawienia Bitdefender pomagają wzmocnić jego reputację jako jednego z najpotężniejszych i najbardziej konfigurowalnych silników do skanowania złośliwego oprogramowania.

Ale Bitdefender to nie tylko skaner chroniący przed złośliwym oprogramowaniem — Bitdefender Total Security to jeden z najbardziej wszechstronnych dostępnych pakietów bezpieczeństwa, zapewniający jedne z najlepszych zabezpieczeń zarówno dla komputerów, jak i telefonów komórkowych, z funkcjami takimi jak:

Zabezpieczenia internetowe.
Optymalizator systemu
VPN (200 MB/dziennie).
Kontrola rodzicielska.
Menedżer haseł.
Ochrona kamery internetowej.
Ochrona przed ransomware.
I dużo więcej…

Ochrona sieci Bitdefender jest doskonała — ochrona przed phishingiem zablokowała większość witryn phishingowych w moich testach, a ja jestem wielkim fanem Safepay, który jest bezpiecznym, zaszyfrowanym oknem przeglądarki do bankowości internetowej i zakupów. Szczególnie podoba mi się wielowarstwowa ochrona Bitdefender przed oprogramowaniem ransomware, która dodaje warstwę ochrony danych do ważnych plików, aby nie mogły zostać zaszyfrowane podczas ataku ransomware.

VPN firmy Bitdefender jest również jedną z najlepszych na rynku, zapewniając błyskawiczny dostęp do zaszyfrowanych serwerów na całym świecie — niestety musisz zapłacić dodatkową opłatę, aby uzyskać nieograniczoną dzienną ilość danych, ale nadal jest tańsza niż wiele samodzielnych sieci VPN.

Bitdefender ma bardzo ograniczoną darmową wersję swojego płatnego antywirusa (który jest po prostu prostym wykrywaniem złośliwego oprogramowania). Istnieje również Bitdefender Antivirus Plus, który ma wiele funkcji premium Bitdefender (z wyjątkiem ochrony kamery internetowej, kontroli rodzicielskiej i optymalizatora urządzeń), ale jest dostępny tylko dla komputerów z systemem Windows. Bitdefender Internet Security dodaje kontrolę rodzicielską i zaporę ogniową. Bitdefender Total Security zapewnia wszystkie funkcje premium Bitdefender i jest dostępny we wszystkich innych systemach operacyjnych (Windows, macOS, Android i iOS).

PODSUMOWANIE

Bitdefender Total Security oferuje skanowanie antywirusowe w chmurze i szeroką gamę narzędzi cyberbezpieczeństwa za niższą cenę niż większość konkurentów. Polecam Bitdefender, jeśli znasz się na komputerach i szukasz kompleksowego pakietu cyberbezpieczeństwa z dodatkami, takimi jak VPN, kontrola rodzicielska i menedżer haseł. Możesz wypróbować Bitdefender bez ryzyka dzięki 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.

 

3. Intego — najlepszy antywirus dla komputerów Mac

Intego to najlepszy program antywirusowy dla systemu MacOS. Większość marek antywirusowych koncentruje się tylko na ochronie komputerów z systemem Windows, ale wszystkie pakiety antywirusowe Intego dla komputerów Mac zostały zaprojektowane wyłącznie w celu zapewnienia wysokiej jakości narzędzi do ochrony Internetu i optymalizacji systemu macOS — znacznie poprawiając wbudowane funkcje bezpieczeństwa firmy Apple o takie elementy, jak:

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem w czasie rzeczywistym.
Narzędzia do optymalizacji i czyszczenia komputerów Mac.
Zaawansowane opcje tworzenia kopii zapasowych na Macu.
Opcje bezpieczeństwa sieci.
Kontrola rodzicielska.

Silnik antywirusowy Intego uzyskał doskonały wskaźnik wykrywalności w stosunku do wszystkich moich testowych złośliwych programów (zarówno na MacOS, jak i na PC). A jego skanowanie jest szybkie — skanowanie ponad 800 000 plików w mniej niż 2 godziny. Kolejne skanowanie zajmuje tylko kilka minut, dzięki systemowi buforowania plików Intego, który ignoruje już zeskanowane pliki.

Intego ma wiele całkiem fajnych funkcji — szczególnie podoba mi się sposób, w jaki można podłączyć dysk zewnętrzny lub urządzenie z systemem iOS do komputera Mac i uruchomić jego skanowanie antywirusowe za pomocą skanera antywirusowego Intego. Dzięki temu nie musisz kupować wielu pakietów antywirusowych do ochrony innych urządzeń z systemem macOS i iOS, ale jeśli chcesz zrobić coś więcej niż skanowanie antywirusowe, musisz uzyskać dodatkowe licencje.

Intego ma kilka opcji pakietów. Plan Mac Internet Security X9 ma tylko ochronę przed złośliwym oprogramowaniem w czasie rzeczywistym i zaporę ogniową, ale doskonały pakiet Mac Premium Bundle X9 zawiera wszystkie najlepsze funkcje Intego, w tym narzędzia do optymalizacji dysku i kontrolę rodzicielską.

Intego ma również produkt dla systemu Windows, Antivirus for Windows, ale nie poleciłbym go — to tylko prosty skaner antywirusowy, a nie pełne oprogramowanie zabezpieczające, takie jak produkty Intego dla komputerów Mac. Jeśli potrzebujesz programu antywirusowego dla systemu Windows, którykolwiek z pozostałych na tej liście jest lepszym wyborem.

PODSUMOWANIE

Doskonała ochrona Intego przed złośliwym oprogramowaniem dla komputerów Mac sprawia, że ​​jest to najlepszy program antywirusowy dla systemu macOS w 2021 roku. Znacznie ulepsza i ulepsza już wbudowane narzędzia Apple w zakresie bezpieczeństwa i optymalizacji urządzeń, a ponadto jest dostępny w atrakcyjnej cenie. Dostępna jest również 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy bez ryzyka, dzięki czemu będziesz mógł sprawdzić, czy zapewnia najlepszą ochronę.

 

4. TotalAV — najłatwiejsze w użyciu oprogramowanie antywirusowe

TotalAV ma doskonały skaner antywirusowy i kilka naprawdę dobrych dodatków, a wszystko to w bardzo intuicyjnym desce rozdzielczej — dzięki czemu TotalAV jest szczególnie doskonałym wyborem dla początkujących i nietechnicznych użytkowników.

Skaner antywirusowy TotalAV — w dużej mierze oparty na technologii ochrony antywirusowej Avira — jest szybki, niezawodny i ma prawie doskonałe wskaźniki wykrywania złośliwego oprogramowania (wychwycił 99% całego mojego testowego złośliwego oprogramowania, od wirusów i trojanów po oprogramowanie ransomware).

TotalAV zapewnia również pełną gamę dodatkowych funkcji bezpieczeństwa w Internecie, takich jak:

Ochrona przed phishingiem.
Optymalizacja wydajności.
VPN.
Menedżer haseł.

Większość funkcji TotalAV jest bardzo dobra (z wyjątkiem menedżera haseł, który moim zdaniem wymaga wiele ulepszeń). Szczególnie podoba mi się optymalizator wydajności TotalAV - podczas moich testów wyczyścił więcej miejsca na moim komputerze niż większość innych konkurentów. Podoba mi się również VPN TotalAV, który nie spowolnił znacząco mojego połączenia i pozwolił mi usunąć blokady geograficzne i uzyskać dostęp do treści, które w innym przypadku byłyby niedostępne w moim kraju.

TotalAV Antivirus Pro to dobry pakiet podstawowy dla użytkowników, którzy chcą chronić do 3 urządzeń. Jednak TotalAV Internet Security ma lepszą wartość — dodaje VPN i zasięg do 5 urządzeń. TotalAV Total Security dodaje menedżera haseł, blokowanie reklam i ochronę do 6 urządzeń.

PODSUMOWANIE

TotalAV ma potężny silnik antywirusowy i szeroki zakres funkcji w przyjaznym dla użytkownika pulpicie nawigacyjnym — polecam TotalAV użytkownikom, którzy po raz pierwszy potrzebują czegoś bezpiecznego, bezpiecznego i łatwego w użyciu. Wszystkie pakiety TotalAV mają szeroki zakres funkcji i wszystkie zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej łatwości użytkowania. Wszystkie zakupy TotalAV mają 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

 

5. McAfee Total Protection — najlepszy pod względem bezpieczeństwa online

McAfee Total Protection has almost every internet security feature you’ll ever need — malware protection, encrypted storage, a password manager, a browser extension, and a VPN.

McAfee’s excellent virus protection abilities alone make Total Protection a great product — scoring a perfect 100% detection rate against all of the malware samples during my series of tests. But the included extra features are great security additions, as well.

One standout feature of McAfee’s security software is “My Home Network”. This provides an easy-to-read map of all devices on your home Wi-Fi network, giving you total control over your online security and allowing you to lock out intruders.

And you never know when you’re going to need this. A few months ago, my partner downloaded the notorious “Switcher Trojan” virus on her Android phone. The virus infected our Wi-Fi router, giving hackers a backdoor into our entire home network. McAfee alerted me to this unauthorized access attempt and immediately stopped the attack!

McAfee Total Protection Individual is a good choice for users looking to cover just 1 device. However, users who want to protect multiple devices should consider the Multi-Device plan that also includes identity theft protection for US users or the Family package which adds excellent parental controls. Both the Multi-Device and Family plans also include McAfee’s iOS app which ranked as the #1 iOS antivirus app of 2021 — phishing protection, theft protection, a VPN, and lots more.

PODSUMOWANIE


McAfee Total Protection offers an impressive range of internet security protection for all computers and mobiles. McAfee’s “My Home Network” feature is exceptionally good, offering centralized security control over every device on your network. This makes McAfee Total Protection particularly great for families looking to keep a highly secure Wi-Fi network. All Total Protection packages include a commitment-free 30-day money-back guarantee.

 

6. Avira Prime — doskonały skaner antywirusowy + optymalizacja systemu

Avira ma jeden z najsilniejszych i najsolidniejszych silników antywirusowych na rynku — niezmiennie osiąga wysokie wyniki podczas niezależnych testów (i uzyskała 100% współczynnik wykrywalności podczas wszystkich moich testów). A ponieważ silnik antywirusowy Aviry działa całkowicie w chmurze, nie spowolni Twoich urządzeń, tak jak wielu innych konkurentów, którzy pobierają duże pakiety oprogramowania do Twojego systemu.

Avira Prime zawiera również wiele naprawdę dobrych funkcji, takich jak:

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem w czasie rzeczywistym.
Zaawansowana ochrona przed ransomware.
Optymalizacja prywatności.
Optymalizacja systemu.
VPN.
Menedżer haseł.
Aplikacje premium na Androida i iOS.

Chociaż wiele produktów antywirusowych zawiera narzędzia do dostrajania zaprojektowane, aby pomóc Twojemu urządzeniu działać płynnie i zwolnić miejsce na dysku twardym, uważam, że narzędzia optymalizacji systemu Avira są najlepsze na rynku — obejmują:

Optymalizator uruchamiania. Zaoszczędziłem pełne 2 minuty od czasu startu mojego komputera!
Wzmacniacz gry. Automatycznie przydziela zasoby systemowe i zatrzymuje procesy w tle, aby poprawić wydajność systemu.
Czyszczenie niepotrzebnych plików. Usuwa duplikaty, nieużywane pliki i niektóre pliki z pamięci podręcznej.

Avira Prime to szczególnie dobry program antywirusowy, jeśli masz stary lub powolny komputer, na którym często brakuje miejsca na dysku twardym. Narzędzia optymalizacji systemu Aviry sprawiły, że mój stary komputer z systemem Windows 7 działał jak nowy — w rzeczywistości wydawał się prawie szybszy niż mój nowy komputer z systemem Windows 10! W moich testach skaner antywirusowy Avira w chmurze prawie nie zajmował procesora podczas skanowania. A w połączeniu z optymalizatorem urządzeń Avira, Avira miała najmniejszy wpływ na wydajność systemu ze wszystkich innych programów antywirusowych z mojej listy.

Jeśli Avira brzmi jak dobry program antywirusowy, ale nie chcesz teraz wydawać żadnych pieniędzy, bezpłatna wersja Avira jest najlepszym darmowym oprogramowaniem antywirusowym na rynku — z bezpłatną ochroną w czasie rzeczywistym, bezpłatną ochroną przed oprogramowaniem ransomware, a nawet bezpłatną wersja VPN Aviry.

PODSUMOWANIE

Skaner w chmurze Avira i doskonałe narzędzia do optymalizacji systemu sprawiają, że jest to najlżejszy pakiet zabezpieczeń na mojej liście. Pakiet Avira Prime ma również VPN, menedżera haseł i zasięg do 5 urządzeń we wszystkich systemach operacyjnych. Możesz wypróbować Avirę bez ryzyka dzięki 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.

 

7. Kaspersky Internet Security — najlepszy do zakupów online + bankowości

Kaspersky Internet Security wykorzystuje dobrze znaną ochronę antywirusową firmy Kaspersky i dodaje imponujące funkcje dodatkowe, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo w Internecie.

Silnik antywirusowy firmy Kaspersky konsekwentnie zapewnia jedne z najlepszych wyników w branży w walce ze wszystkimi rodzajami złośliwego oprogramowania — program był w 100% skuteczny we wszystkich moich testach antywirusowych.

Kaspersky zawiera również wiele różnych funkcji cyberbezpieczeństwa, takich jak:

Ochrona przed phishingiem.
Bezpieczna przeglądarka Bezpieczne pieniądze.
VPN (200 MB/dziennie)
Ochrona kamery internetowej.

Bardzo podoba mi się funkcja Bezpieczne pieniądze firmy Kaspersky — program wykrywa, kiedy masz zamiar dokonać płatności online lub uzyskać dostęp do witryny bankowej, oferując uruchomienie bezpiecznego okna przeglądarki w trybie piaskownicy, które jest nieprzeniknione dla złośliwego oprogramowania i oprogramowania szpiegującego. Kaspersky umożliwia również korzystanie z wirtualnej klawiatury podczas obsługi płatności online, aby uniknąć keyloggerów.

Moim zdaniem Internet Security to najbardziej opłacalny plan firmy Kaspersky, zapewniający skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, ochronę sieci i bezpieczną przeglądarkę Bezpieczne pieniądze dla maksymalnie 5 użytkowników. Jednak rodzice będą chcieli wypróbować Kaspersky Total Security, który zapewnia jedne z najlepszych kontroli rodzicielskich na rynku dla maksymalnie 10 komputerów PC, Mac, Android i iOS.
PODSUMOWANIE

Kaspersky oferuje dobrze zaprojektowany pakiet antywirusowy z dobrym skanerem antywirusowym i przydatnymi dodatkami, takimi jak bezpieczna przeglądarka do finansów online. Rodzice powinni rozważyć uaktualnienie do premium planu Total Security, który zapewnia doskonałą kontrolę rodzicielską. Wszystkie plany firmy Kaspersky mają 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy.

 

Prowadzisz firmę? Interesuje Cię Dobre Biuro Rachunkowe Kielce? Zapraszamy TUTAJ

czwartek, 05 sierpień 2021 16:10

Jak podaje Business Insider Polska, Polski Ład pozwoli skarbówce na prowokacje wobec firm.

Kiedyś za taki proceder karano urzędników.

Premier i politycy PiS przekonują, że Polski Ład przywróci sprawiedliwość, podniesie pensje i pomoże przedsiębiorcom. Równocześnie w projekcie ustawy wcielającej pomysły w życie znalazł się przepis pozwalający fiskusowi stosować wobec firm prowokacje.

 
Projekt ustawy wprowadzającej zmiany w systemie podatkowo-składkowym zakłada stworzenie instytucji "zakupu kontrolowanego" przez skarbówkę
To nic innego jak legalizacja prowokacji fiskusa wobec przedsiębiorców
Za takie działania przez kilkoma laty jedna z urzędniczek skarbówki straciła stanowisko

Kosztowna pomoc
Był listopadowy wieczór 2017 r., gdy do jednego z warsztatów mechanicznych w Bartoszycach zapukały dwie kobiety. Poprosiły właściciela warsztatu o pomoc w wymianie przepalonej żarówki.

Mężczyzna wyjaśnił im, że wykonał już dzienny raport kasowy i nie jest w stanie im pomóc. W końcu jednak dał się przekonać i w samochodzie, którym przyjechały kobiety, zamontował używaną, prywatną żarówkę. Jak wynika z policyjnych relacji, w ramach zapłaty przyjął oferowane mu przez kobiety 10 zł.

Ta pomoc kosztowała później przedsiębiorcę wiele nerwów. Okazało się bowiem, że kobiety są pracownicami skarbówki, które nie potrzebowały pomocy, ale chciały sprawdzić, czy przedsiębiorca rejestruje swoją działalność kasą fiskalną. Sprawa trafiła do sądu, gdzie mechanik został uznany za winnego, ale odstąpiono od wymierzania mu kary.

Wtedy zachowanie karane, w Polskim Ładzie normalne
Z kolei pracownice KAS poniosły konsekwencje swojego działania - jedna z nich stanęła przed sądem za jazdę samochodem bez sprawnego oświetlenia (sprawę umorzono), a jej naczelniczka została odwołana ze stanowiska.

Po wejściu w życie przepisów zawartych w Polskim Ładzie może być inaczej. Przepisy zakładają bowiem wprowadzenie tzw. nabycia sprawdzającego. Po prostu prowokacji pod przykryciem - przychodzi urzędnik, nie przedstawia się, kupuje coś i sprawdza, czy przedsiębiorca wypełnia wszystkie swoje obowiązki wobec państwa.

Co istotne, projekt przepisów jest tak skonstruowany, że skarbówka będzie mogła prowadzić prowokacje wobec niemal wszystkich przedsiębiorców zobowiązanych do rejestrowania sprzedaży i to bez wcześniejszego uprzedzania o planowanej kontroli.

W praktyce ma to wyglądać następująco: w sklepie lub punkcie usługowym pojawia się klient, zamawia, płaci i sprawdza, czy przedsiębiorca lub jego pracownik, odnotował sprzedaż na kasie fiskalnej. Jeśli nie, z miejsca będzie mógł wlepić karę po uprzednim "ujawnieniu się". Maksymalna wysokość takiego mandatu to ponad 14 tys. zł.

Jeśli kupowany produkt lub usługa będzie droższy niż 10 tys. zł, urzędnik będzie miał prawo do zajmowania przedmiotów należących do przedsiębiorcy na maksymalnie 96 godzin.

 

Treść Artykułu pochodzi z businessinsider.com.pl i jest dostępna TUTAJ

Prowadzisz firmę? Interesuje Cię Dobre Biuro Rachunkowe Kielce? Zapraszamy TUTAJ

piątek, 30 lipiec 2021 12:00

Jak pisze Business Insider, Małe firmy czeka "największa podwyżka podatków w historii". Oto jakie będą skutki:

 

"Obok samorządów i klasy średniej to drobni przedsiębiorcy poniosą największą część kosztów zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów reformy podatkowej w ramach Polskiego Ładu. Zrzeszenia przedsiębiorców biją na alarm i – jak wszystko wskazuje – mają w tym wiele racji.

 
Zdaniem Cezarego Kaźmierczaka z ZPP obciążenia podatkowe małych firm i mikroprzedsiębiorców wzrosną o około 30 proc., co będzie oznaczać największą podwyżkę podatków, jakiej kiedykolwiek doświadczyli
Według ekonomistów reforma motywowana jest w całości politycznie, a jej skutkiem będzie podnoszenie cen przez drobnych przedsiębiorców, wzrost konsumpcji oraz spadek oszczędności
Według ZPP alternatywą drastycznych podwyżek podatków dla małego biznesu może być ujednolicenie stawek podatku VAT oraz wprowadzenie minimalnego wymiaru podatku CIT w wysokości 1 proc. przychodów spółek 

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów na będących częścią programu Polski Ład rewolucyjnych zmianach w podatkach ma skorzystać szeroka grupa podatników, a sfinansować ma je rząd i wąskie grono najlepiej zarabiających. W praktyce te zapewnienia okazują się nie mieć wiele wspólnego z rzeczywistością.

Jak pisaliśmy we wtorek, po stronie finansów publicznych koszty najprawdopodobniej wcale nie spadną na rząd, a na lokalne samorządy, co będzie oznaczało centralizację państwa i nie pozostanie bez wpływu na jakość usług publicznych. Tymczasem po stronie podatników grupą, w którą proponowana przez rząd reforma uderzy najbardziej, będzie klasa średnia oraz drobni przedsiębiorcy."

 

Cały artykuł dostępny jest -> Tutaj -> Business Insider

Prowadzisz firmę? Interesuje Cię Dobre Biuro Rachunkowe Kielce? Zapraszamy TUTAJ

 

środa, 02 czerwiec 2021 11:30

Polski Ład.

Polski Ład. Nowy program społeczno-gospodarczy PiS. O co w tym chodzi?

 

Konwencja w związku z nadal obowiązującymi ograniczeniami spowodowanymi pandemią odbywała się w formie zdalnej. Przemawiali: Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbiety Witek, a także liderzy Porozumienia i Solidarnej Polski - Jarosław Gowin oraz Zbigniew Ziobro.

Premier Mateusz Morawiecki wymienił pięć obszarów, wokół których skupia się Nowy Polski Ład:

 1. system ochrony zdrowia
 2. podatki
 3. emerytury
 4. mieszkania
 5. inwestycje

 

Informacje na ten temat można znaleźć tutaj:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowy-Polski-Lad-Nowy-program-spoleczno-gospodarczy-PiS-8113424.html

 

 

Poznaj bliżej naszą ofertę TUTAJ

Prowadzisz firmę? Interesuje Cię Biuro Rachunkowe Kielce? Zapraszamy TUTAJ

wtorek, 25 maj 2021 11:08

Ulga podatkowa dla klasy średniej?

Ulga podatkowa dla klasy średniej? Ministerstwo Finansów ma nowy pomysł. Ulga, której wielkość będzie zależeć od przychodów podatnika, skorygowanych o sztywno przyjęty wskaźnik – to pomysł Ministerstwa Finansów na ochronę tzw. klasy średniej przed negatywnymi skutkami zmian w podatkach – informuje czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

"Mechanizm ma wesprzeć osoby zarabiające miesięcznie między 5,8 tys. a 11,1 tys. zł brutto. Specjalne odliczenie, które zamortyzuje efekt zmian dla tej grupy, liderzy PiS zapowiadali już, prezentując założenia Polskiego Ładu" – przypomina na pierwszej stronie gazeta.

DGP powołując się na własne informacje w tej sprawie twierdzi, że "że wielkość ulgi będzie wyliczana na podstawie wzoru, który ma uwzględniać pensję brutto skorygowaną o ustalone na sztywno: wskaźnik i kwotę".

"Dla osoby, która zarabia 100 tys. zł brutto rocznie (niecałe 8,4 tys. zł miesięcznie), system wyliczy ulgę, przemnażając pensję z całego roku przez wskaźnik w wysokości 0,3932 i odejmując od wyniku kwotę 26,9 tys. zł. Z odpisu będą mogli skorzystać tylko ci, których przychód mieścić się będzie w dwóch przedziałach: między 68,6 tys. a 102,6 tys. zł oraz od 102,6 tys. do 133,6 tys. zł. Dla każdego z tych przedziałów stosowane wskaźniki będą się różnić" – wyjaśnia dziennik.

"DGP" zamieszcza wyliczenia głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich Łukasza Kozłowskiego, z których wynika, że np. ktoś, kto dziś zarabia 5100 zł na rękę, po wprowadzeniu "gołych" rozwiązań z Polskiego Ładu traciłby ponad 96 zł miesięcznie. Projektowana ulga zmniejsza mu tę stratę do niespełna 3 zł.

"Niemal 190 zł kosztowałyby nowe podatkowe zasady osobę z pensją 6085 zł netto. Dzięki uldze zostanie jej niemal tyle samo: ponad 6082 zł na rękę" - czytamy.(PAP)

 

źródło:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ulga-podatkowa-dla-klasy-sredniej-Ministerstwa-Finansow-ma-nowy-pomysl-8116450.html

 

Poznaj bliżej naszą ofertę TUTAJ

Prowadzisz firmę? Interesuje Cię Biuro Rachunkowe Kielce? Zapraszamy TUTAJ

czwartek, 04 marzec 2021 10:47

Ważne terminy – roczne zeznania podatkowe

Dotrzymując ważne terminy podatkowe w trakcie roku, ponadto każdy podatnik ma obowiązek rozliczenia się z urzędem po roku zakończonym. W tym przypadku również obowiązują różne terminy podatkowe w zależności od wybranej formy opodatkowania:

PIT-28 należy złożyć do końca miesiąca lutego roku następującego po roku podatkowym (w 2021 r. był to dzień 1 marca);


PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 - do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składa się zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym. W tym terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym a sumą przekazanych na konto urzędu skarbowego zaliczek należnych za dany rok;


PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą należy złożyć do 31 stycznia za rok poprzedni wyłącznie elektronicznie do US, zaś pracownikom należy ją wydać do końca lutego;


PIT-8AR składa się do 31 stycznia za rok poprzedni.


PIT-4R składa się do 31 stycznia;

 

Poznaj bliżej naszą ofertę TUTAJ

Prowadzisz firmę? Interesuje Cię Biuro Rachunkowe Kielce? Zapraszamy TUTAJ

 

czwartek, 18 luty 2021 15:37

Podstawowe ważne terminy podatkowe

Przedsiębiorców w zależności od formy opodatkowania lub tego, czy zgłosili się do VAT, obejmować będą inne terminy podatkowe. W poniższej tabeli przedstawiamy podstawowe terminy podatkowe.

 

Rodzaj obowiązku podatkowego Termin
Obowiązki na gruncie PIT  
 
 
Rozliczenie na karcie podatkowej  7 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
 
 
Rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
  
Rozliczenie w przypadku podatku liniowego lub skali podatkowej 20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
  
   
Obowiązki na gruncie VAT 
   
Rozliczenie VAT miesięczne (JPK_V7M) 25 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
  
Rozliczenie VAT kwartalne (JPK_V7K) 25 dzień miesiąca za I i II miesiąc kwartału - część ewidencyjną,
  25 dzień miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy - część ewidencyjna za III kwartał miesiąca i deklaracyjna za cały kwartał
  
Wysyłka informacji podsumowującej VAT-UE 25 dzień miesiąca za miesiąc w którym miała miejsce transakcja WNT, WDT lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

​​Od października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT nie składają deklaracji VAT-7/VAT-7K ani pliku JPK_VAT, ponieważ deklaracje te zostały zastąpione strukturą JPK_V7M (rozliczenia miesięczne) i JPK_V7K (rozliczenia kwartalne). Jest to rozbudowany, nowy schemat, składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej – dlatego też podatnicy nie muszą wysyłać osobno plików i deklaracji.


sobota, 30 styczeń 2021 10:26

Podatki Kielce i nie tylko

Podatki Kielce i nie tylko czyli nowe obciążenia podatkowe w 2021 roku.


Podatek cukrowy, od małpek, od deszczu, opłata mocowa, oplata przekształceniowa – na czym polegają te daniny? 

Nowe daniny to nie zawsze podatki w ścisłym rozumieniu tego słowa. W aktach prawnych niekiedy spotkamy się z określeniem „opłata”, zaś o „podatku” mówimy potocznie. Z tym zastrzeżeniem przyjrzyjmy się kilku nowym obciążeniom, które obowiązują od 1 stycznia 2021r. lub wkrótce mogą wejść w życie. - pisze Gazeta Prawna.

 

Cały artykuł można przeczytać TUTAJ

 

Poznaj bliżej naszą ofertę TUTAJ

Prowadzisz firmę? Interesuje Cię Biuro Rachunkowe Kielce? Zapraszamy TUTAJ

 

 

 

czwartek, 10 grudzień 2020 14:45

Czy mandat można wliczyć w koszty?

Czy mandat można wliczyć w koszty - ta kwestia budzi prawdziwe emocje. Powyższe pytanie zadaje sobie bardzo wiele osób, szczególnie tych, które pracują na działalności gospodarczej, są przedstawicielami handlowymi lub zawodowymi kierowcami. Charakter pracy powoduje, że powyższe osoby są bardzo często narażone na otrzymanie mandatu. Powodem tego jest fakt, iż codziennie pokonują ogromne ilości kilometrów, dziesiątki, setki lub tysiące.

 

Czy mandat można wliczyć w koszty?
Czy mandat można wliczyć w koszty?

 

Niestety nie mamy dla nich zbyt dobrej wiadomości. Żaden mandat, Niezależnie od tego czy za przekroczenie dozwolonej prędkości, czy też za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, niestety nie może być kosztem podatkowym firmy. Mówiąc wprost nie można wrzucić mandatu w koszty.
Polecane w tej sytuacji być uważnym i czujnym na drodze, chociaż wiadomo, że najczęściej nawet to nie pomoże by nie dostać mandatu.

 

Poznaj bliżej naszą ofertę TUTAJ

Jesteś kierowcą? Szukasz dobrego ubezpieczenia? Zapraszamy TUTAJ

środa, 02 grudzień 2020 17:04

Kodem GTU trzeba oznaczać w nowym JPK_V7 sprzedaż części samochodowych. Lecz nie wszystkich. Wypełniający plik mają więc niemały orzech do zgryzienia.

piątek, 20 listopad 2020 12:05

Polecane Biuro Podatkowe Kielce U KOWALSKICH

Polecane Biuro Podatkowe Kielce to nic innego jak Biuro Rachunkowe "U KOWALSKICH".

Dlaczego tu jesteś? Prawdopodobnie szukasz dobrego biura rachunkowego w Kielcach.

Interesuje Cię najlepsza oferta? Chcesz, aby ktoś poprowadził Ci kadry i płace i nie tylko? Dobrze trafiłeś!Nasze biuro rachunkowe ma kilka kluczowych pozytywnych cech, mianowicie:

1. Przez wiele lat zostało zweryfikowane pozytywnie przez klientów,
2. Cechuje nas wysoka sumienność,
3. Nasze biuro jest polecane w mieście Kielce i nie tylko,
4. Zajmujemy się kompleksowo formalnościami księgowymi i podatkowymi,
5. Posiadamy ogromne doświadczenie, szeroką wiedzę, która jest wciąż aktualizowana,
6. Posiadamy wiedzę z zakresu prawa pracy, z dziedziny podatków, ubezpieczeń,
7. Posiadamy kompetencje w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Polecane Biuro Podatkowe Kielce
Polecane Biuro Podatkowe Kielce

 

Oto główne nasze atuty.

Zajmujemy się księgowością, kadrami i ZUS-em, zwrotami podatków z zagranicy, BHP oraz leasingami i ubezpieczeniami.
Nasze biuro to Polecane Biuro Podatkowe Kielce ponieważ nasi klienci są zawsze obsłużeni na najwyższym poziomie i dzięki temu przekazują te informacje w swoim otoczeniu. Jeżeli ktoś prowadzi firmę lub zamierzają otworzyć i spodziewa się rzetelnej obsługi na wysokim poziomie, to dokładnie kto otrzyma w naszym biurze. Biuro Rachunkowe U KOWALSKICH,  jako jedyne biuro księgowe w Kielcach, oferuje kompleksową obsługę klientów.  Nie posługujemy się standardowym cennikiem, dlatego nie znajdziecie go Państwo na naszych stronach. Każdy nasz klient jest traktowany w sposób indywidualny, a Oferta jest przygotowana tylko i wyłącznie po rozmowie z nim,  jest dostosowana idealnie do jego potrzeb.

 

Jak wybrać Polecane Biuro Podatkowe Kielce?

Wybór polecanego biura podatkowego to kluczowa decyzja w każdej firmie. Od dokonanego wyboru będzie uzależniona poprawność rozliczeń podatkowych. Istnieje ogromna konkurencja na rynku biur rachunkowych. Jest to niejednokrotnie powodem utrudnienia w dokonaniu właściwego wyboru.

 

Jakie cechy powinny charakteryzować Polecane Biuro Rachunkowe Kielce?

1. Kwalifikacje
2. Ubezpieczenie OC na działalność biura rachunkowego
3. Organizacja biura rachunkowego
4. Cena usług biura rachunkowego
5. Zakres usług księgowych w biurze  rachunkowym

 

Profesjonalna obsługa księgowa to my!
Księgowość oferowana Państwu przez nasze biuro rachunkowe skupia się wokół pełnej obsługi podmiotów gospodarczych, ale też ułatwia rozwiązywanie problemów natury księgowej jeśli ktoś spowodował wcześniej ich zaistnienie. Stosujemy przy tym najnowocześniejsze rozwiązania, która wspierają twoje przedsiębiorstwo w rozwoju i umożliwiają mu jeszcze skuteczniejszą i wydajniejszą działalność. Nasze doświadczenie oraz szeroka wiedza związana z prowadzeniem działalności gospodarczej umożliwia nam prowadzenie Państwa księgowości w tak profesjonalny sposób, abyście Państwo dzięki naszej rzetelności uniknęli konfliktów z Polskim systemem podatkowym.

Jako rzetelne biuro rachunkowe, cieszące się dobrymi opiniami naszych klientów oferujemy kompleksowe usługi księgowo-finansowe z których Kielce mogą być dumne. Utrzymujemy najwyższy poziom usług. Nasi klienci zawsze mogą na nas liczyć. Dbamy o to aby mogli zajmować się własnym biznesem, a my zajmujemy się kwestiami formalnymi i podatkowymi ich działalności. Polecane Biuro Podatkowe Kielce U KOWALSKICH zaprasza.

Poznaj bliżej naszą ofertę TUTAJ

Szukasz ubezpieczenia? Zapraszamy TUTAJ

 

środa, 15 lipiec 2020 15:28

Biuro Rachunkowe Kielce u Kowalskich

Biuro Rachunkowe Kielce u Kowalskich to firma z doświadczeniem dbająca o swoich klientów z najwyższą dbałością. Właściwy wybór dobrego biura rachunkowego należy do kluczowych decyzji, jakie musimy podjąć prowadząc firmę. Od tego wyboru zależeć będzie wiele elementów naszej działaności takich jak poprawność rozliczeń podatkowych. Na rynku biur rachunkowych istnieje spora konkurencja przez co dobry wybór jest niełatwy. Istnieje kilka czynników, które decydują o tym czy nasz wybór będzie właściwy. Jakie to czynniki przeczytacie TUTAJ.

 

biuro rachunkowe kielce
biuro rachunkowe kielce

 

Dlaczego wybór dobrego biura rachunkowego jest bardzo ważny?

Prowadzeniem księgowości zajmuje się księgowy lub księgowa. Tyle można powiedzieć w teorii, ale co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego? Oznacza to w dużym uproszczeniu tyle, że przeciętny Kowalski nie posiadający stosownego wykształcenia, doświadczenia, wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, księgowości i systemu podatkowego wie nie wiele, bo tyle, że księgowość istnieje i jest wymagana do prowadzenia firmy. Nasz przysłowiowy Kowalski szuka intensywnie w sieci i nie tylko, wciąż dzwoni, wysyła hurtowo e-maile, umawia się na spotkania i wreszcie szczęśliwie trafia do Biura Rachunkowego u Kowalskich. Na początku jego drogi to najlepsze, co mogło go spotkać na jego drodze. Dlaczego jest szczęśliwcem? Ponieważ od tej pory może już spać spokojnie, bo jego sprawami zajmą się doświadczeni profesjonaliści. Nasze biuro rachunkowe pomoże Kowalskiemu przy rozpoczęciu działalności gospodarczej, pomoże w wyborze formy opodatkowania, dokona wszelkich formalności z tym związanych.

Ważną kwestią towarzyszącą prowadzeniu firmy są ubezpieczenia. Biuro Rachunkowe Kielce u Kowalskich oferuje Państwu szeroki zakres usług w tym zakresie. Dowiecie się więcej TUTAJ

Biuro Rachunkowe Kielce

 

sobota, 20 czerwiec 2020 19:26

"Pierwotnie miało być 1000 zł dla każdego na etacie, zostało po 500 złotych na dziecko. Sejm w ekspresowym tempie przyjął prezydencki projekt ustawy, zgodnie z którym osoby korzystające ze świadczenia 500+ dostaną kolejne 500 złotych (jednorazowo) do wydania na usługi turystyczne" - Cytujemy money.pl

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu.

https://www.money.pl/gospodarka/jesli-masz-500-dostaniesz-kolejne-500-zl-ekstra-sejm-przyjal-ustawe-o-bonie-turystycznym-6523232141428353a.html

 

Biuro Rachunkowe Kielce

środa, 17 czerwiec 2020 08:32

"ZUS wydał korzystną interpretację dla matek. Świadczenie postojowe należy im się nawet wtedy, gdy pobierają zasiłek macierzyński" pisze w Bezprawniku Pan Paweł grabowski


Czytaj cały artykuł

 

Biuro Rachunkowe Kielce

poniedziałek, 11 maj 2020 14:52

ZUS sprawdzi, czy firmy sztucznie zaniżają obroty. Kontrole w związku z tarczą antykryzysową.

 

 

Biuro Rachunkowe Kielce

piątek, 08 maj 2020 19:06

Jeżeli składałeś wniosek do PFR o udzielenie subwencji, sprawdź jakie dane udostępnił ZUS.

 

wtorek, 24 marzec 2020 11:45

Szanowni Państwo!
Odpowiadając na Państwa liczne zapytania w sprawie pomocy przedsiębiorcom przez rząd, tzw. tarcza antykryzysowa, informuję iż na dzień dzisiejszy nie weszły przepisy regulujące tą pomoc. Wszystko o czym Państwo słyszcie lub czytacie w mediach to są propozycje lub zapowiedzi pomocy, które zmieniają się z godziny na godzinę. Pod wpływem nacisków przedsiębiorców być może zostaną umorzone składki na okres trzech miesięcy (zamiast odroczenia jak było to jeszcze zapowiadane dwa dni wcześniej). To samo dotyczy dofinansowania do wypłat pracowników. Jeżeli jakiekolwiek przepisy zostaną uchwalone lub będziemy wiedzieć cokolwiek pewnego więcej, to będę Państwa informować. Na dzień dzisiejszy nie wiem nic więcej, czego byście Państwo nie wiedzieli z doniesień medialnych. Bardzo Państwa proszę o zachowanie spokoju i nie podejmowanie pochopnych i przedwczesnych decyzji w tym trudnym dla nas wszystkim czasie. Chętnie pomogę w sprawach związanych z prowadzoną działalnością ale jedynie w ramach obowiązujących przepisów. Proszę śledzić naszą stronę na FB, staram się umieszczać wszystkie pojawiające się zmiany oraz propozycje. Proszę o wyrozumiałość, nie jestem w stanie odbierać kilkudziesięciu telefonów dziennie i wyjaśniać, że nie obowiązują jeszcze przepisy, na których możemy bazować. Życzę Państwu zdrowia i siły do dalszej pracy oraz tego aby jak najbezpieczniej przeszli Państwo przez ten trudny czas.
Agnieszka Kowalska

 

Biuro Rachunkowe Kielce

piątek, 20 marzec 2020 11:37

 Rozwiązania MF w pakiecie działań tarczy antykryzysowej

 • Wsteczne rozliczanie strat podatkowych (PIT i CIT) przez przedsiębiorców, wydłużenie terminu wpłat pracowniczych zaliczek PIT, czy przesunięcie w czasie planowanych zmian podatkowych.
 • To tylko niektóre z rozwiązań MF, które znalazły się w Gospodarczej i Społecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczeństwa Przedsiębiorstw i Pracowników w związku z pandemią wirusa SARS- Cov - 2.
 • Pakiet działań ma przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii.

 

środa, 18 marzec 2020 19:42

"ZUS umożliwia przedsiębiorcom odroczenie zapłaty składek ZUS za luty, marzec i kwiecień. Po wypełnieniu prostego wniosku nawet drogą elektroniczną zapłacą je dopiero w maju. W jaki jeszcze sposób ZUS pomoże firmom ponoszącym straty wskutek pandemii koronawirusa?" - Pisze STREFA BIZNESU

piątek, 13 marzec 2020 15:52

Krajowa Administracja Skarbowa podjęła decyzję o zamknięciu urzędów skarbowych od 13 marca do 27 marca. Powodem jest rozprzestrzenianie się koronowirusa. Kontakt z fiskusem będzie możliwy przez telefon bądź internet.

 

Biuro Rachunkowe Kielce

środa, 11 marzec 2020 11:47

"Czy w Twojej firmie też wystąpił brak możliwości wykonywania pracy z powodu zagrożenia koronawirusem? W ostatnich tygodniach mamy do czynienia z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 na całym świecie. Niestety koronawirus dotarł też do Polski. Na ten moment mamy odnotowanych ponad 20 przypadków, a w kolejnych dniach możemy spodziewać się kolejnych zachorowań." - Pisze pani Monika Smulewicz https://monikasmulewicz.pl/

Zapraszamy do odwiedzenia jej strony.

niedziela, 01 marzec 2020 11:26

Minimalne ustawowe wynagrodzeni Polaków wzrosło od 1 stycznia 2020 roku do 2600 zł brutto. Według deklaracji Premiera od 1 stycznia 2021 roku może wynosić 3000 zł.

sobota, 10 sierpień 2019 12:14

Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe?

Czy Najlepsze Biuro Podatkowe Kielce to odpowiednie określenie dla naszego Biura Rachunkowego?

Wybierz najlepsze biuro podatkowe w Twoim mieście czyli Biuro Rachunkowe u Kowalskich!

Twierdząca odpowiedź na to pytanie prowadzi do konieczności głębszego przeanalizowania oraz dokładniejszego przyglądnięcia się naszej firmie.  Zatem co Biuro Rachunkowe u Kowalskich może zaoferować swoim klientom?  Na pewno jest to bezpieczeństwo danych.  Jak wiadomo to jeden z kluczowych elementów każdego biznesu.  Staramy się również zbierać działalność operacyjną naszych klientów.  Dbamy o to, aby obieg dokumentów usprawniał współpracę z klientem.  Nasi pracownicy zawsze są zaangażowani w sprawy naszych klientów czyli świadczone przez nas usługi.  Nieustannie kształcimy rozwijamy naszą kadrę. Jesteśmy doświadczonymi profesjonalistami z ogromnym doświadczeniem. Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali dobre biuro rachunkowe U KOWALSKICH doskonale wiedzą jaką daję to przewagę konkurencyjną. Wielokrotnie jednak prowadzący działalność  nie zdają sobie sprawy z faktu, że różnice pomiędzy biurami podatkowymi mogą być dość spore, a to z kolei może mieć znaczenie w przypadku dalszego rozwoju firmy... Nasze biuro rachunkowe możemy zaliczyć do grona najlepszych oferując obsługę państwa firmy na każdym poziomie jej rozwoju.

 

Zakres świadczonych usług

Nasze biuro rachunkowe  oferuję kompleksowa usługę przedsiębiorstwo na tych klientów. Poza usługami księgowo-kadrowy mi oferujemy również obsługę ubezpieczeniową.  Staramy się skuteczny sposób roztaczać parasol bezpieczeństwa nad głowami naszych klientów. Dbamy o państwa bezpieczeństwo podatkowe i prawne w związku z tym oraz o już bardziej dosłowne bezpieczeństwo w aspekcie świadczenia usług związanych z ubezpieczeniami.

Nasza oferta ma zakres bardzo szeroki. Zawiera usługi z zakresu księgowości, kadr, zus-u, zwrotów podatków z zagranicy, BHP, realizacji wniosków leasingowych.

Tylko najlepsze biuro podatkowe czy też rachunkowe może zaoferować pełnia fachowej pomocy począwszy od startowego etapu rozpoczęcia działalności. Dobre Biura rachunkowe oferują swoim klientom pomoc w rejestracji działalności. Nowy przedsiębiorca już na samym wstępie uzyskuje usługę rejestracji działalności unikając dzięki temu samodzielnej batalii zawiłą papierologią.

Jeśli szukacie państwo najlepszego biura rachunkowego to jednym z istotnych czynników do podjęcia decyzji jest możliwość przesyłania dokumentów księgowych pocztą e-mail.  Oczywiście nasze biuro obsługuje klientów tą metodą.

 

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej na ten temat to zapraszamy TUTAJ

Następnie polecamy dział FAQ

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

 

środa, 31 lipiec 2019 23:22

Wynagrodzenie minimalne 2020 – rząd proponuje płacę na poziomie 2450 zł

 

W 2020 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie z 2250 do 2450 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa zostanie podwyższona z 14,7 do 16 zł – wynika z projektu rządowego rozporządzenia ws. płacy minimalnej w 2020 r. Szacuje się, że podwyżka będzie mieć bezpośredni wpływ na ok. 1,5 mln pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenia na minimalnym poziomie.

środa, 03 lipiec 2019 23:17

Koniec kserowania i skanowania dokumentów!

 

12 lipca w życie wejdą przepisy zakazujące kserowania dokumentów, nie tylko dowodów osobistych, ale i paszportów, praw jazdy czy legitymacji osób niepełnosprawnych. Nie wiadomo jednak, co z bankami, telekomami i ubezpieczycielami.

 

https://www.money.pl/gospodarka/koniec-z-kserowaniem-dowodu-za-zlamanie-przepisow-nawet-2-lata-wiezienia-6398144159107201a.html

Biuro Rachunkowe Kielce

poniedziałek, 03 czerwiec 2019 23:11

Uwaga ! ! !

Michał Sajewicz – fałszywy komornik

Krajowa Rada Komornicza apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z przekazywaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej nakazu egzekucji przez osobę bądź osoby podające się za „komornika sądowego Michała Sajewicza”.

W ewidencji komorników sądowych nie figuruje komornik sądowy Michał Sajewicz, a aktualny wykaz komorników sądowych wraz z danymi teleadresowymi dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej pod adresem:
http://www.komornik.pl/ bądź na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/lista-komornikow-sadowych/.

 

Biuro Rachunkowe Kielce

czwartek, 23 maj 2019 22:19

Jak pisze portal rp.pl - "Już niedługo za brak na fakturze adnotacji o podzielonej płatności mają grozić 100-proc. sankcje VAT.

Wiemy już, jak rząd zrealizuje wynegocjowaną z Unią zgodę na wprowadzenie w Polsce obowiązkowego split payment, czyli mechanizmu podzielonej płatności w VAT. Projekt zmian w ustawie o VAT, który trafił do opiniowania oraz konsultacji, zjeżył już włos na głowie niejednego podatnika. I nie chodzi o to, że dla wielu firm split payment stanie się obligatoryjny, ale o nowe surowe kary np. za brak na fakturze odpowiedniej adnotacji. Sankcje są nieproporcjonalne – twierdzą eksperci."

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapraszamy do kontaktu.

Biuro Rachunkowe U KOWALSKICH Kielce

poniedziałek, 20 maj 2019 15:03

Jak podaje portal money.pl - "Pełne ozusowanie umów cywilnoprawnych coraz bliżej. Plan gotowy, projekt zobaczymy niebawem - wynika z informacji money.pl. Efekt? 3 mld zł więcej w budżecie i 3 mld zł mniej w portfelach Polaków. Pieniądze odzyskają na starość - w emeryturach."

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ KLIKNIJ TUTAJ

Twoje Kadry i płace poprowadzi Biuro Rachunkowe Kielce U KOWALSKICH

niedziela, 19 maj 2019 16:55

We wrześniu zacznie działać specjalny rejestr podatników VAT. Będzie to tzw. biała lista podatników. Znajdą się tam również numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Zapłata na inne konto nie będzie mogła być kosztem podatkowym. Senat przyjął w czwartek nowelizację przepisów o VAT, CIT i PIT. - Czytamy na https://www.prawo.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? KLIKNIJ TUTAJ

Biuro Rachunkowe Kielce U KOWALSKICH

 

poniedziałek, 13 maj 2019 10:39

Ważne zmiany w sprawie kas fiskalnych !!!
Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych wprowadza istotną regulację porządkującą sposób programowania
stawek VAT w kasach fiskalnych i przyporządkowania im oznaczeń literowych. Do 31.07.2019 r. podatnik ma czas na dokonanie zmian w zakresie przyporządkowania oznaczeń literowych do stawek VAT. Do tej pory przyporządkowanie tylko litery 'A' do stawki 23% było obligatoryjne. Pozostałe oznaczenia były dowolne. Aktualnie przepisy wprowadzają precyzyjne i sztywne przyporządkowanie stawek VAT i podatnicy mają czas na dokonanie tych zmian do końca lipca 2019 r.
Kasy fiskalne muszą zostać zaprogramowane wg schematu:
A - 23% (22%) B - 8% (7%) C - 5% D - 0% E - ZW F, G - zero techniczne
Zalecamy obowiązkowy kontakt z serwisem kasy w celu aktualizacji ustawień.

wtorek, 07 maj 2019 16:30

" W wielu rodzinach tradycją jest obdarowywanie prezentami dziecka, które przystępuje do pierwszej komunii. W świetle prawa podatkowego prezenty te stanowią darowizny. Warto poznać zasady opodatkowania, bo może się okazać, że czasem konieczne będzie zapłacenie podatku od spadków i darowizn.

Zaznaczmy, że regulacje te mają zastosowanie nie tylko w odniesieniu do prezentów komunijnych, ale wszystkich innych, jakie dziecko może otrzymać od osób mu najbliższych oraz całkiem obcych."

Artykuł przeczytacie na podatki.biz, skąd z resztą cytujemy wstęp. Nasze Biuro Rachunkowe U KOWALSKICH, świętokrzyskie, Kielce, pomoże Państwu w każdej tematyce związanej z podatkami.

Zapraszamy - Kliknij TUTAJ

czwartek, 11 kwiecień 2019 16:26

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego to jedna z bardziej istotnych decyzji w naszej firmie. Od tego wyboru zależeć będzie poprawność rozliczeń podatkowych. Wśród istniejących na rynku biur rachunkowych istnieje bardzo duża konkurencja. Sytuacja ta zamiast pomóc niejednokrotnie utrudnia dokonanie właściwego wyboru. Istnieje kilka czynników, które decydują o tym czy nasz wybór będzie właściwy:

Kwalifikacje

Do 2014 roku prowadzenie biura rachunkowego wymagało posiadania licencji Ministra Finansów. Po deregulacji zawodów, prowadzenie biura rachunkowego nie jest warunkowane żadnymi uprawnieniami, biuro rachunkowe może otworzyć dowolna osoba fizyczna, spełniająca określone warunki. Przed dokonaniem wyboru, należy sprawdzić czy osoba prowadząca  posiada odpowiednie kwalifikacje takie jak wykształcenie kierunkowe, certyfikaty, dyplomy oraz czy uczestniczy w kształceniu ustawicznym lub szkoleniach dotyczących zmian w przepisach podatkowych.

Ubezpieczenie OC na działalność biura rachunkowego

Takie ubezpieczenie powinno być tuż obok kwalifikacji kluczowym warunkiem przy wyborze biura rachunkowego. Ubezpieczenie OC biura rachunkowego chroni naszą firmę od odpowiedzialności finansowej za ewentualne błędy biura rachunkowego a w przypadku wystąpienia szkody daje nam gwarancje na jej pokrycie.

Organizacja biura rachunkowego

Istotną kwestią jest czas pracy biura. Ważne abyśmy na samym początku zorientowali się w jakich godzinach i w jakie dni możemy liczyć na wsparcie naszego biura podatkowego oraz czy w sytuacjach awaryjnych będziemy otoczeni opieką dedykowane księgowego. Następna kwestia to przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną oraz czy my będziemy mogli dostać od biura dokumenty drogą elektroniczną. Kolejna ważna rzecz to czy osoba                w biurze podatkowym będzie przypominała nam o płatnościach podatkowych oraz innych zobowiązań budżetowych. To bardzo ważne abyśmy mogli uzyskiwać przypomnienie od naszego biura podatkowego           o przypadających terminach płatności oraz informacje o wysokości zobowiązań. Ważne jest dla nas czy biuro podatkowe poinformuje nas o wysokości zobowiązań na chwilę przed upływem terminu płatności czy                z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym nam zaplanowanie wydatków.

Ochrona danych osobowych

Należy sprawdzić czy biuro rachunkowe prowadzące naszą księgowość, ma wdrożone procedury RODO.  Księgowość niesie za sobą bardzo wiele kluczowych informacji które mieszczą się w zakresie danych wrażliwych oraz danych istotnych z punktu widzenia naszej działalności gospodarczej. 

Cena usług biura rachunkowego

Jedno jest pewne, wybierając biuro rachunkowe należy zdać sobie sprawę z tego, że niska cena usług będzie niemal na pewno oznaczała wpływ na ich jakość. Bardzo ważną kwestią jest to aby biuro rachunkowe, które wybierzemy, oferowało poziom cenowy dla nas akceptowalny finansowo ale również pozwalało uzyskać przekonanie, że nie trafiliśmy do najtańszej firmy, która być może będzie nierzetelna. W dużym uproszczeniu, dobrze wykonana usługa nie będzie najtańsza. Żadnemu przedsiębiorcy nie trzeba tego tłumaczyć, każdy kto prowadzi własny biznes wie, że na cenę i jakość usług wpływa bardzo wiele czynników.

Zakres usług księgowych w biurze rachunkowym

Powinniśmy sprawdzić jaki zakres usług oferuje wybrane biuro rachunkowe. Możemy trafić na biuro rachunkowe, która jest tanie i w efekcie tego uzyskać obsługa księgową w dość podstawowym zakresie. Możemy oczywiście uzyskać usługę, która będzie kompleksowa i będzie na przykład w cenie zawierała reprezentację w urzędach, raportowanie.

 

Jako rzetelne biuro rachunkowe, cieszące się dobrymi opiniami naszych klientów oferujemy kompleksowe usługi księgowo-finansowe z których Kielce mogą być dumne. Utrzymujemy najwyższy poziom usług. Nasi klienci zawsze mogą na nas liczyć. Dbamy o to aby mogli zajmować się własnym biznesem a my zajmujemy się kwestiami formalnymi i podatkowymi ich działalności.

poniedziałek, 01 kwiecień 2019 10:31

OFERTY PRODUKTÓW FINANSOWYCH W NASZYM BIURZE RACHUNKOWYM !!!
Potrzebujesz dodatkowego wsparcia na rozwój Twojego biznesu w postaci produktu leasingowego ale nie masz czasu na wizyty u doradcy?
Skorzystaj z naszej nowej oferty! Teraz, dzięki wdrożeniu Systemu Surf4Tax®, pracownicy naszego biura rachunkowego mają możliwość przekazywania Ci spersonalizowanych ofert produktów leasingowych, przygotowywanych przez renomowane instytucje finansowe.
Przyjdź i wybierz leasing lub pożyczkę leasingową odpowiednia dla Twojej firmy. Zapraszamy!

niedziela, 31 marzec 2019 10:18

"Ministerstwo Finansów pracuje nad „testem przedsiębiorcy", który oddzieli prawdziwych przedsiębiorców, od tych, którzy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wystawiają co miesiąc jedną fakturę na rzecz jednego pracodawcy." - pisze Piotr Skwirowski z Rzeczpospolitej

niedziela, 31 marzec 2019 10:14

Do 1 kwietnia należy rozliczyć opłatę środowiskową za samochód w firmie

sobota, 16 marzec 2019 10:27

Konieczna wymiana kas fiskalnych w celu większej inwigilacji ze strony fiskusa - Autor Radosław Żuk

Wczoraj (15.03) Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o VAT, na mocy których przedsiębiorcy będą musieli rejestrować swoje obroty za pomocą kasy fiskalnych online, które będą przesyłały automatycznie i bezpośrednio dane do Centralnego Repozytorium Kas. Informacje z kasy fiskalnych będą dotyczyły szczegółów każdej zarejestrowanej na kasie online transakcji. Kasy z papierowym trybem zapisu będzie można nabywać jedynie do 30 czerwca 2019 r.

sobota, 02 marzec 2019 10:35

To już kolejne problemy związane z funkcjonowaniem nowego systemu e-PIT, dzięki któremu możemy przez internet rozliczyć swoje zeznanie podatkowe. Tym razem w niektórych przypadkach osobom, które korzystają z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu, zawyżany był dochód. Efektem był zbyt duży podatek do zapłacenia. - pisze Mateusz Gąsiorowski z businessinsider.com.pl

niedziela, 27 styczeń 2019 16:41

Aktualności podatkowe – zmiany 2019 rok...

Co nowego w tym roku? kliknij przycisk czytaj więcej i przeczytaj
 

 1.     W 2019 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 142.950 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4.765 zł.
 2.     PIT 37 i PIT 38 wypełni za podatnika KAS – od nowego roku rozliczenia podatkowe za 2018 wypełni za Ciebie urząd skarbowy. Każdy podatnik otrzyma podstawową deklaracje rozliczoną przez urząd skarbowym online w swoim profilu na portalu podatkowym. Od decyzji podatnika będzie zależeć, czy skorzysta z tej deklaracji, czy też rozliczy się samodzielnie uwzględniając ulgi i odliczenia.
 3.     Zmiany w sposobie rozliczania samochodów osobowych w działalności gospodarczej.
  - podniesienie limitu amortyzacji samochodów osobowych do 150 000 zł dla samochodów spalinowych
  - podniesienie limitu amortyzacji samochodów elektrycznych do 225 000 zł
  - wprowadzenie limitu zaliczenia w kosztu przy leasingu operacyjnym do 150 000 zł
  - likwidacja kilometrówki dla celów podatku dochodowego, przy rozliczaniu samochodów prywatnych używanych w działalności gospodarczej,
  - limit dla samochodów prywatnych – tylko 20% wydatków związanych z eksploatacją będzie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu
 4. Zmiany w zakresie leasingu i użytkowania samochodów osobowych.
  - w przypadku samochodów użytkowanych wyłącznie firmowo (m. in. ewidencja przebiegu VAT) kosztem nadal będzie 100% wydatków eksploatacyjnych m. in. Paliwo
  -w przypadku aut osobowych użytkowanych firmowo i prywatnie kosztem będzie 75% wydatków eksploatacyjnych mi.in. paliwo, naprawa.

LOKALIZACJA