Aktualności

Dobre Biuro Rachunkowe "U Kowalskich" Kielce

Konieczna wymiana kas fiskalnych w celu większej inwigilacji ze strony fiskusa

Konieczna wymiana kas fiskalnych w celu większej inwigilacji ze strony fiskusa

Konieczna wymiana kas fiskalnych w celu większej inwigilacji ze strony fiskusa - Autor Radosław Żuk

Wczoraj (15.03) Sejm RP uchwalił zmiany w ustawie o VAT, na mocy których przedsiębiorcy będą musieli rejestrować swoje obroty za pomocą kasy fiskalnych online, które będą przesyłały automatycznie i bezpośrednio dane do Centralnego Repozytorium Kas. Informacje z kasy fiskalnych będą dotyczyły szczegółów każdej zarejestrowanej na kasie online transakcji. Kasy z papierowym trybem zapisu będzie można nabywać jedynie do 30 czerwca 2019 r.

Natomiast od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowa fiskalizacja za pomocą kas online będzie wymagana od przedsiębiorców świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
sprzedający benzynę, olej napędowy czy gaz przeznaczonego do napędu pojazdów. Od 1 lipca 2020 r. z kas online będą musiały korzystać:

• placówki gastronomiczne (w tym również te działające sezonowo),
• przedsiębiorcy oferujący usługi hotelarskie, krótkotrwałego zakwaterowania,
• sprzedający węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 r. fiskalizacja w trybie kas online będzie wymagana od świadczących usługi:

• budowlane,
• fryzjerskie,
• kosmetyczne,
• w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
• prawnicze,
• usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Począwszy od 1 stycznia 2023 r. będzie można zakupić jedynie kasę online, gdyż od tego momentu nie będzie można skutecznie fiskalizować obrotu za pomocą kas fiskalnych w zapisem elektronicznym. Chyba jedyną dobrą informacją w tym przypadku jest to, że podatnicy, którzy skorzystali dotychczas z ulgi na zakup kasy fiskalnej przy zakupie kasy online będą mogli z tej ulgi skorzystać ponownie.

LOKALIZACJA