Aktualności

Dobre Biuro Rachunkowe "U Kowalskich" Kielce

Od 1 września 2023 r. mają wejść w życie zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących.

Od 1 września 2023 r. mają wejść w życie zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących.

Od 1 września 2023 r. mają wejść w życie zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podatnik zobowiązany jest do wystawiania faktury zaliczkowej, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
Dodatkowo, fakturę dokumentującą sprzedaż wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę - tak samo jak zaliczki (poza wyjątkami).
Co ważne, podatnik nie musi wystawiać faktury zaliczkowej, gdy do zapłaty doszło w tym samym miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towaru/wykonanie usługi.
Jednak, w celu uproszczenia obowiązków dokumentacyjnych podatników, planuje się w art. 106b dodać ust. 1a i ust. 1b.
W art. 106b ust. 1a ustawy o VAT ma być wprowadzone fakultatywne rozwiązanie pozwalające na odstąpienie od obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu tej czynności w tym samym miesiącu, w którym dokonał tej czynności.
Poza tym, art. 106b ust. 1b ustawy o VAT będzie wynikać, że powyższe nie będzie dotyczyć przypadków wynikających z regulacji zawartych w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT, dotyczących szczególnych terminów wystawiania faktur.

LOKALIZACJA