Aktualności

Dobre Biuro Rachunkowe "U Kowalskich" Kielce

Wykup samochodu - zmiana w leasingu 2022 i Nowy Ład

Wykup samochodu - zmiana w leasingu 2022 i Nowy Ład

Wykup samochodu - zmiana w leasingu 2022
Pakiet zmian wprowadzanych wraz z Nowym Ładem standaryzuje sposób rozliczania sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu na cele prywatne. Otóż zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt. 4 ustawy o PIT samochód który zostanie wykupiony z leasingu, w tym także na cele prywatne, będzie można sprzedać bez podatku dopiero po upływie 6 lat.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne w 2022 roku, po upływie 6 miesięcy od daty wykupu, będzie niosła obowiązek opodatkowania. Zwolniona z podatku będzie sprzedaż samochodu, jeżeli od daty wykupu na cele prywatne upłynie 6 lat.

Jest to dla podatników wysoce niekorzystna zmiana przepisów podatkowych, jednak nie jest ona nowością w kwestii rozliczania sprzedaży samochodów wykupionych z leasingu. W przeszłości organy podatkowe zajmowały już takie stanowisko w wydawanych interpretacjach podatkowych przed 2016 rokiem.

Jeżeli samochód wykupiony z leasingu do celów prywatnych przedsiębiorca zdecyduje się użytkować również dla prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas do kosztów firmy może zaliczyć tylko 20% wartości poniesionych wydatków.

 

Art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT 

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

LOKALIZACJA