Aktualności

Dobre Biuro Rachunkowe "U Kowalskich" Kielce

Wysokość kwoty wolnej od podatku w 2024 roku!

Wysokość kwoty wolnej od podatku w 2024 roku!

Wysokość kwoty wolnej od podatku w 2024 roku!
W pierwszej kolejności warto wyjaśnić czym jest kwota wolna od podatku - a mianowicie jest to wartość od której w corocznym rozliczeniu podatkowym nie musimy odprowadzać podatku.
Obecnie wynosi ona 30 000 zł, co oznacza, że podatnicy których dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł, są zwolnieni z podatku, z kolei ci, którzy uzyskują dochody ponad nadwyżkę 30 000 zł do momentu przekroczenia I progu podatkowego - zapłacą podatek w wysokości 12%.
Co ważne, w 2024 roku kwota ta nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosiła 30 000 zł.
Kolejne pytanie brzmi - kto skorzysta z kwoty wolnej od podatku?
W tym miejscu warto podkreślić, że kwota wolna od podatku od osób fizycznych skierowana jest wyłącznie do podatników rozliczających przychody wykazywane na rozliczeniu rocznym z urzędem skarbowym - PIT-36 lub PIT-37, opodatkowanym według skali podatkowej (na zasadach ogólnych).
Dodatkowo, skorzystają z niej również pracownicy wykonujący pracę na umowach cywilnoprawnych tj. umowa zlecenie, czy umowa o dzieło.

LOKALIZACJA