Aktualności

Dobre Biuro Rachunkowe "U Kowalskich" Kielce

Wzrost stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych o nawet 15%.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych o nawet 15%.

Rok 2024 przyniesie nam kolejne zmiany!
Dokładniej mówiąc, od nowego roku musimy liczyć się ze wzrostem stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych o nawet 15%.💹
W tym miejscu warto jednak podkreślić, że minister ogłasza górne limity tych podatków i opłat, ale ostateczną decyzję w sprawie stawek obowiązujących na terenie danej gminy podejmuje rada gminy w formie uchwały.📄
Oznacza to, że w przyszłym roku stawki podatku nie będą mogły przekroczyć rocznie od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych, 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 4,39 zł od 1 m2 powierzchni.
Dodatkowo, stawki podatku nie będą także mogły przekroczyć rocznie od budynków lub ich części:
- mieszkalnych, 1,15 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 15,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych, 11,17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Skupiając się jednak na opłatach lokalnych, warto podkreślić, że:
- stawka opłaty targowej nie będzie mogła przekroczyć 1096,39 dziennie,
- stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne itp, nie będzie mogła przekroczyć 3,22 zł dziennie,
- stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie będzie mogła przekroczyć 4,54 zł dziennie,
- stawka opłaty uzdrowiskowej nie będzie mogła przekroczyć 6,21 zł dziennie.


Więcej szczegółów znajdziesz poniżej:

https://www.rp.pl/podatki/art39361641-w-2024-r-wzrosna-stawki-podatkow-i-oplat-lokalnych

 

LOKALIZACJA