Aktualności

Dobre Biuro Rachunkowe "U Kowalskich" Kielce

Zmiany w podatku VAT na 2022 rok

Zmiany w podatku VAT na 2022 rok

Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2022 roku w ustawie o VAT wprowadzony został nowy 15-dniowy termin zwrotu VAT. W związku z nowelizacją urząd skarbowy jest zobowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 15 dni licząc od dnia w którym upłynął termin do złożenia deklaracji.

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, które stanowią kolejną formę dokumentowania transakcji. Faktury te są wystawiane i przesyłane, co do zasady, przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur. Aktualnie rozwiązanie to jest dobrowolne i przynosi dodatkowe korzyści dla przedsiębiorców. Należy nadmienić, iż rok 2022 jest okresem przejściowym, w którym podatnik z KSeF skorzysta dobrowolnie, natomiast od 2023 roku planowany jest obligatoryjny KSeF dla wszystkich jednostek. Z KSeF skorzystają przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT, przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT oraz podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający NIP.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ

LOKALIZACJA