Aktualności

Dobre Biuro Rachunkowe "U Kowalskich" Kielce

Nowy Polski Ład czyli co należy wiedzieć w związki ze zmianami, które ze sobą niesie.

Nowy Polski Ład czyli co należy wiedzieć w związki ze zmianami, które ze sobą niesie.

Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą powinniśmy pamiętać o ważnych zmianach związanych z Nowym Polskim Ładem.

 

"Nowy Polski ład" – najważniejsze zmiany

Od stycznia 2022 r. zaczęły obowiązywać zmiany w podatkach związane z "Polskim ładem". Teraz rząd szykuje zmiany, które mają objąć cały 2022 r. Autorzy zmian zakładają że nowe przepisy będą gotowe w lipcu. Najważniejsze zmiany, jakie zamierza wprowadzić rząd to:

 • obniżenie PIT w pierwszym przedziale skali z 17% do 12% dla podatników na skali podatkowej;
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej;
 • oświadczenie PIT-2 będzie można składać aż 3 płatnikom;
 • pomniejszenie podstawy opodatkowania o składki na ubezpieczenie zdrowotne - dla przedsiębiorców na liniówce - do kwoty limitu 8700 zł podstawy (czyli rocznie 1653 zł oszczędności), przy ryczałcie - połowa składki ma być odliczana od przychodów (czyli oszczędności mogą być większe bądź mniejsze - w zależności od wysokości przychodów i stawki ryczałtu), przy karcie podatkowej - pomniejszeniu ma podlegać podatek do kwoty 19% wysokości składki;
 • likwidacja ulgi "Pałacyk+";
 • przywrócenie łącznego rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dziecko (zamiast odliczenia 1500 zł) - choć może być niekorzystne dla mniej zarabiających "samotnych rodziców";
 • likwidacja abolicji podatkowej;
 • oskładkowanie komplementariusza spółki komandytowo akcyjnej nie tylko składką zdrowotną, ale też i ZUS;
 • mechanizm osłonowy dla OPP tracących na 1% podatku.


Z zapisów "Polskiego ładu" pozostaną:

 • podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 120 000 zł. Wysokość progu podatkowego od 1 stycznia 2021 r. zostanie podniesiona z 85 tys. do 120 tys. zł. Dochody objęte stawką 32 proc. będą dotyczyć tylko tych uzyskanych powyżej 120 tys. zł;
 • podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; (od 1 stycznia 2022 r. kwota wolna od podatku w Polsce będzie porównywalna do tej w krajach europejskich. Wzrośnie z aktualnych 8 000 zł do kwoty 30 000 zł);
 • rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przychody podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało lub sprawował funkcję rodziny zastępczej oraz przychody otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich;
 • pozostawienie opodatkowania dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy opodatkowania;
 • ustanowienie zasad opodatkowania spółki holdingowej;
 • wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego;
 • wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;
 • wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia nieruchomości;
 • ograniczenie pracy "na czarno";
 • ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT;
 • wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego;

LOKALIZACJA