Aktualności

Dobre Biuro Rachunkowe "U Kowalskich" Kielce

Od 05.03.2022 r. legalny pobyt i praca bez zezwolenia w całej Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy

Od 05.03.2022 r. legalny pobyt i praca bez zezwolenia w całej Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy

Od 05.03.2022 r. legalny pobyt i praca bez zezwolenia w całej Unii Europejskiej dla obywateli Ukrainy, którzy:

zamieszkiwali na Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej (tj. 23 lutego)
opuścili Ukrainę po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej (tj. 24 lutego lub później)
a także członków ich rodzin.


Legalny pobyt i możliwość pracy bez zezwolenia w całej Unii Europejskiej uzyskali również obywatele państw trzecich innych niż Ukraina i bezpaństwowcy, którzy:

korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej
opuścili Ukrainę po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej
a także członkowie ich rodzin.


Zatem, wcześniejsze mniej korzystne zasady nadal będą obowiązywały w stosunku do obywateli Ukrainy, którzy:

nie zamieszkiwali na Ukrainie przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej (tj. 23 lutego), lub
wyjechali z Ukrainy przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej (tj. przed 24 lutego).

Podstawa prawna: Dyrektywa 2001/55/UE w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami.

 

LOKALIZACJA