Aktualności

Dobre Biuro Rachunkowe "U Kowalskich" Kielce

Ważne podstawowe terminy podatkowe

Ważne podstawowe terminy podatkowe

Podstawowe ważne terminy podatkowe

Przedsiębiorców w zależności od formy opodatkowania lub tego, czy zgłosili się do VAT, obejmować będą inne terminy podatkowe. W poniższej tabeli przedstawiamy podstawowe terminy podatkowe.

 

Rodzaj obowiązku podatkowego Termin
Obowiązki na gruncie PIT  
 
 
Rozliczenie na karcie podatkowej  7 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
 
 
Rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
  
Rozliczenie w przypadku podatku liniowego lub skali podatkowej 20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
  
   
Obowiązki na gruncie VAT 
   
Rozliczenie VAT miesięczne (JPK_V7M) 25 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni
  
Rozliczenie VAT kwartalne (JPK_V7K) 25 dzień miesiąca za I i II miesiąc kwartału - część ewidencyjną,
  25 dzień miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy - część ewidencyjna za III kwartał miesiąca i deklaracyjna za cały kwartał
  
Wysyłka informacji podsumowującej VAT-UE 25 dzień miesiąca za miesiąc w którym miała miejsce transakcja WNT, WDT lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług

​​Od października 2020 r. wszyscy czynni podatnicy VAT nie składają deklaracji VAT-7/VAT-7K ani pliku JPK_VAT, ponieważ deklaracje te zostały zastąpione strukturą JPK_V7M (rozliczenia miesięczne) i JPK_V7K (rozliczenia kwartalne). Jest to rozbudowany, nowy schemat, składający się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej – dlatego też podatnicy nie muszą wysyłać osobno plików i deklaracji.


LOKALIZACJA