Aktualności

Dobre Biuro Rachunkowe "U Kowalskich" Kielce

Ważne terminy – roczne zeznania podatkowe

Ważne terminy – roczne zeznania podatkowe

Ważne terminy – roczne zeznania podatkowe

Dotrzymując ważne terminy podatkowe w trakcie roku, ponadto każdy podatnik ma obowiązek rozliczenia się z urzędem po roku zakończonym. W tym przypadku również obowiązują różne terminy podatkowe w zależności od wybranej formy opodatkowania:

PIT-28 należy złożyć do końca miesiąca lutego roku następującego po roku podatkowym (w 2021 r. był to dzień 1 marca);


PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 - do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym składa się zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w roku podatkowym. W tym terminie należy również wpłacić, o ile to wynika ze złożonego zeznania, różnicę między podatkiem należnym a sumą przekazanych na konto urzędu skarbowego zaliczek należnych za dany rok;


PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą należy złożyć do 31 stycznia za rok poprzedni wyłącznie elektronicznie do US, zaś pracownikom należy ją wydać do końca lutego;


PIT-8AR składa się do 31 stycznia za rok poprzedni.


PIT-4R składa się do 31 stycznia;

 

Poznaj bliżej naszą ofertę TUTAJ

Prowadzisz firmę? Interesuje Cię Biuro Rachunkowe Kielce? Zapraszamy TUTAJ

 

LOKALIZACJA